สภา แจง เหตุน้ำรั่วในรัฐสภา เกิดจากท่อระบบรดน้ำต้นไม้แตก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจง เหตุน้ำรั่วในรัฐสภา เกิดจากท่อระบบรดน้ำต้นไม้แตก ชี้ อาคารยังไม่ได้ตรวจรับ งานงวดสุดท้าย หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับเหมายังต้องรับผิดชอบทั้งหมด

ว่าที่เรือตรียุทธนา สำเภาเงิน  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงเหตุท่อน้ำประปารั่วภายในอาคารรัฐสภา ทำให้มีน้ำไหลท่วมขังบริเวณห้องทำงานบางส่วน ตลอดจนไหลท่วมขังที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน (ชั้น B1) ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วและได้รับรายงานว่า เหตุดังกล่าวเกิดจากข้องอ 90 องศา ชนิดแบบสวมอัด (Compression Fitting) ของท่อระบบรดน้ำต้นไม้แตก ทำให้เกิดน้ำรั่วบริเวณเหนือฝ้าเพดานชั้น 8 และไหลท่วมลงมาบริเวณพื้นและห้องทำงานบางส่วนที่อยู่บริเวณ ชั้น 8 ตลอดจนไหลต่อเนื่องไปยังลานจอดรถชั้นใต้ดิน B1 ภายในอาคารรัฐสภา ซึ่งตามปกติแล้ว การทำงานของระบบรดน้ำต้นไม้จะมีการกำหนดโปรแกรมให้ปั๊มระบบรดน้ำต้นไม้ทำงานในระหว่างเวลา 06.00 -12.00 นาฬิกาของทุกวัน เมื่อระบบทำงานจะเกิดแรงดันน้ำภายในท่อในระดับ 4 Bar โดยชนิดของท่อและข้อต่อที่เลือกใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบนั้น ได้เลือกใช้ท่อและข้อต่อเป็นชนิด HDPE Class PN10 ซึ่งได้มีการทดสอบการทนแรงดันน้ำได้ถึงระดับ 10 Bar จึงไม่ควรเกิดปัญหาข้องอ 90 องศา ชนิดแบบสวมอัดของท่อระบบรถน้ำต้นไม้แตกตามที่ปรากฏ สำหรับสาเหตุที่ทำให้ระบบท่อน้ำแตกนั้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของผู้รับจ้างฯ และจะรายงานผลรวมทั้งวิธีการป้องกันปัญหาให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบนั้น อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงานและมีที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ร่วมดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ทั้งผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ยังไม่มีการตรวจรับ ดังนั้น หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความชำรุดบกพร่องของการก่อสร้างอาคารในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตรวจรับ ผู้รับจ้างฯยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด

แสดงความเห็น