พปชร. ดอดยื่นร่างแก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมืองอีกฉบับ ขอเพิ่ม 2 ประเด็นการตั้งพรรค-หาสมาชิก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ และคณะเป็นผู้เสนอ ไว้ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็น ถือเป็นร่างพ.ร.ป.ที่แก้ไข พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2561 ฉบับที่ 5 ที่ส.ส.เข้าชื่อ เพื่อเตรียมเสนอให้รัฐสภาพิจารณา

สำหรับร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของนายอนันต์ นั้นมีสาระสำคัญที่แก้ไข 10 ประเด็น โดยมี 8 ประเด็นที่ตรงกับร่างพ.ร.ป.ที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ  การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองจากสมาชิกพรรค ไม่น้อยกว่าปีละ 20 บาท,  การเก็บค่าบำรุงพรรคแบบตลอดชีพ ไม่น้อยกว่า 200 บาท, กำหนดให้การตั้งสาขาพรรคในจังหวัดที่มีสมาชิกพรรคเกิน 100 คน

เงื่อนไขการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือ การเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารีโหวต) ต้องมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนั้นก่อน เพื่อให้เป็นผู้ออกความเห็นเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีการออกเสียงลงมติ, กำหนดรายละเอียดการส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ให้พรรคการเมืองทำบัญชีผู้สมัคร ให้สาขาหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพิจารณา โดยผู้อยู่ในบัญชีผู้สมัครต้องคำนึงถึงภูมิภาค, ความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง   และ กำหนดข้อห้ามไม่ให้ตัวแทนพรรค, หัวหน้าสาขาพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค ยอมให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแสดงความเห็นในที่ประชุมสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในการพิจารณาเลือกผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และยกเลิก มาตรา 53 ว่าด้วยข้อห้ามการจูงใจ สัญญาจะให้ หรือ บังคับ ใช้อิทธิพลเพื่อเลือกผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ มาตรา 118 ว่าด้วยบทโทษที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 53 ที่เดิมให้จำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 2 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนอีก 2 ประเด็นที่เพิ่มเติม พบว่าเป็นเนื้อหา เกี่ยวกับ 1. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อาจร่วมกันดำเนินการเพื่อจัดการเลือกตั้งพรรคการเมือง มาตรา 9 วรรคหนึ่ง โดยขอแก้ไข (3) ที่ระบุว่า ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ออก และปรับเป็น “ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 ของรัฐธรรมนูญ” แทน และ ตัดลักษณะต้องห้าม  (4) อยู่ระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออก

และ 2. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มาตรา 24 โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 ที่เสนอขอแก้ไข

แสดงความเห็น