สภาฯรับหลักการ ร่างกม.JSOC แล้ว นัดประชุม กมธ. พรุ่งนี้ทันที

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานที่ประชุม มีวาระการพิจารณาลงมติวาระแรก ร่างพ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ…หรือ ร่างกฎหมายJSOC  ซึ่ง ครม. เป็นผู้เสนอ และร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ… เสนอโดย น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ  และคณะเป็นผู้เสนอ หลังจากการค้างพิจารณาในการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งผลการลงมติปรากฏว่า สมาชิกเห็นด้วย 277 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง1 เสียง จากนั้นได้ตั้งกรรมาธิการ จำนวน 25 คน เพื่อพิจารณา โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ อาทิ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โดยนัดประชุมกมธ. นัดแรกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพ.ร.บ. ทั้ง  2 ฉบับ  เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ซึ่งส.ส.อภิปรายสนับสนุนและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง

แสดงความเห็น