วุฒิสภา นัดพิจารณา ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับแก้ไข จันทร์นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 31 มกราคม นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้บรรจุให้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันของวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ความเห็นร่วมของของคณะกรรมาธิการร่วม ได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมที่วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ต้องจัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่พิเศษสำหรับเด็ก ที่เป็นผู้โดยสาร อายุไม่เกิน 6 ปี เพื่อป้องกันอันตราย จากเดิมที่กำหนดให้ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) เท่านั้น 2. เรื่องลักษณะของการจัดแข่งรถในทางสาธารณะ กำหนดให้มีจำนวนรถ 2 คันขึ้นไป จากเดิมที่กกำหนดให้มี 5 คัน, 3. กรณีที่มีผู้รับดัดแปลงรถหรือแต่งรถ ต้องได้รับโทษหากพบว่ารถนั้นถูกไปใช้ในการแข่งขัน โดยเพิ่มข้อความว่า “ในทางเดินรถ” เพื่อให้มีความชัดเจนในลักษณะของการแข่งรถที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่กมธ.ร่วมกัน เห็นด้วยกับสิ่งที่วุฒิสภาแก้ไข อาทิ ข้อกำหนดในขณะขับรถยนต์ ผู้โดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา จากเดิมที่มีบทยกเว้นไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อไม่ได้นั่งแถวตอนหน้า, ข้อกำหนดให้ผู้ขับขี่รถยนสาธารณะตามกฎหมายหรือรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารต้องเแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขณะโดยสารทุกกครั้งก่อนการออกรถ

ทั้งนี้นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ฐานะที่ปรึกษากมธ. ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 31 มกราคม ตนจะร่วมชี้แจงในการประชุมวุฒิสภา ทั้งนี้ยอมรับว่าร่างที่แก้ไขดังกล่าว ไม่ครอบคลุมต่อประเด็นการทำผิดกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับการหยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย แต่ในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่รถไม่หยุดให้คนข้าม จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเคร่งครัดในการกำกับการใช้กฎหมาย ทั้งนี้เมื่อวุฒิสภา พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ คาดว่าจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้.

แสดงความเห็น