รมว.ยุติธรรม ร่วมยินดี 70 ปี สถานพินิจฯ ชี้ต้องให้โอกาส-ความรู้การศึกษาพัฒนาเยาวชนคืนคนดีสู่สังคม

รมว.ยุติธรรม ร่วมยินดี 70 ปี สถานพินิจฯ ชี้ต้องให้โอกาส-ความรู้การศึกษาพัฒนาเยาวชนคืนคนดีสู่สังคม ปฏิบัติเหมือนลูกหลานของเรา ขอบคุณบุคลากรเสียสละตั้งใจทำงาน

ที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 70 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย ชมนิทรรศการและกล่าวให้โอวาท แก่บุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้บริหารร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 70 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย ตนขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและส่งความปรารถนาดีไปยังข้าราชการ บุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกท่าน รวมถึงเครือข่ายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและกลับตนเป็นคนดี โดยไม่หวนมากระทำผิดซ้ำ หากไม่มีพวกท่านร่วมมือร่วมใจ และเสียสละแรงกายและแรงใจปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ประเทศของเราก็จะขาดพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ตนเชื่อว่า ทุกท่านได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถเพื่อเด็กและเยาวชน และครอบครัวของเด็กและเยาวชนเพราะลูกหลานของท่าน ก็เหมือนลูกหลานของเรา นอกจากนี้การให้โอกาสจากเครือข่ายในเรื่องการศึกษาและอาชีพ หรือการให้โอกาสหรือการยอมรับจากคนในสังคม เป็นแรงผลักดันที่สำคัญยิ่ง ที่กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลง

“เราต้องให้โอกาส ให้ความรู้และสิ่งดีๆแก่เด็กและเยาวชน แม้ว่าพวกเขาจะกระทำความผิด แต่เราต้องพัฒนาพวกเขาให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม เพราะพวกเขาจะได้สามารถโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผมขอให้ญาติของเด็กๆอย่ากังวล เราจะพัฒนาเด็กๆ ให้ความรู้ ฝึกวิชาชีพต่างๆ เราไม่เคยทอดทิ้งและให้โอกาสเสมอ เราทำมาตลอดขอให้ทุกท่านสบายใจได้” นายสมศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น