ขัง 14 วัน ธำรงวินัย 30 วัน พันจ่าเอก สร้างความวุ่นวายท่าอากาศยานหาดใหญ่

ขัง 14 วัน ธำรงวินัย 30 วัน  พันจ่าเอก  สร้างความวุ่นวายท่าอากาศยานหาดใหญ่  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และ ผอ.กองกลาง ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ แสดงความรับผิดชอบ ขอเข้ารับการธำรงวินัยด้วย

พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ พันจ่าเอก ไพโรจน์  ขาวแก้ว  ประจำกรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ได้ใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ประจำท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เมื่อวัน ที่ 26 มกราคม 2565 ตามที่ปรากฏในคลิปและได้มีการเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ พันจ่าเอกไพโรจน์ ได้เรียกตัว พันจ่าเอก ไพโรจน์ ให้เข้ารายงานตัวกับต้นสังกัดพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน ซึ่งล่าสุด กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  มีคำสั่งลงทัณฑ์ ขัง  พันจ่าเอกไพโรจน์ ฐานใช้กิริยาวาจาไม่สมควรหรือประพฤติไม่สมควร  มีกำหนด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งให้เข้ารับการธำรงวินัย ณ ศูนย์ธำรงวินัยกองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11  กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565   และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับชั้นของ พันจ่าเอก ไพโรจน์  คือ   เจ้ากรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ และ   ผู้อำนวยการกองกลาง  กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ  ได้ขออนุญาต พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเข้ารับการธำรงวินัย ณ ศูนย์ธำรงวินัยกองทัพเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  โดย เจ้ากรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ  จะเข้ารับการธำรงวินัยเป็นระยะเวลา 3 วัน ส่วน ผู้อำนวยการกองกลาง ฯ   จะเข้ารับการธำรงวินัยเป็นเวลา 5 วัน

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ กองทัพเรือได้จัดให้การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือประจำเดือนมกราคม โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการในที่ประชุมให้  หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือทุกหน่วย  เน้นย้ำกำลังพล ให้ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยหากพบว่ากำลังพลกองทัพเรือนายใดที่ประพฤติตน เป็นทหารนอกแถว หรือประพฤติปฏิบัติตน ไม่สมควร กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร หรือกระทำผิดกฎหมาย กองทัพเรือจะดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีข้อยกเว้น โดยไม่มีการปกป้องคนผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อไป

แสดงความเห็น