“ชลน่าน” ชี้ รัฐบาลขัดแย้งกันเองเป็นเรื่องดีต่อประชาชน สะท้อนภาพรัฐบาลไม่อยากอยู่ต่อ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความขัดแย้งกันเองในพรรคร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐว่า ภาพการรณรงค์หาเสียงและการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาบ่งชี้ว่ามีความขัดแย้งกัน เชื่อว่าส่งผลโดยตรงต่อการทำงานในสภาและการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร เพราะระบบรัฐสภาเป็นระบบเสียงข้างมาก ฝ่ายค้านไม่มีโอกาสจะยกมือชนะฝ่ายรัฐบาลได้ เว้นแต่ฝ่ายรัฐบาลเองที่มีความขัดแย้งกัน แล้วไม่ลงมติให้กันและกันในประเด็นที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ ดังนั้น ภาพความขัดแย้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่อยากจะอยู่ต่อแล้ว อยากจะคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน เมื่อไปด้วยกันไม่ได้ทำงานด้วยกันไม่ไหวก็ถือว่าเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่า ไม่พร้อมทำงานด้วยกัน ผู้นำรัฐบาลก็จะได้ตัดสินว่า จะคืนอำนาจให้กับประชาชนหรือเปลี่ยนรัฐบาล

แสดงความเห็น