กกต.ประกาศเข้มมาตรการป้องกัน โอมิครอน ผู้มาติดต่อศูนย์ราชการต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม มีผลตรวจ ATK

กกต.ประกาศเข้มมาตรการป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอน สำหรับผู้ที่จะมาติดต่อหลังปีใหม่   โดยศูนย์ราชการฯ กำหนดแนวทาง ผู้มาติดต่อต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม และมีผลตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน 3 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะมาติดต่อราชการกับสำนักงาน กกต. ที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลอาคารศูนย์ราชการฯ ประสานขอความร่วมมือขั้นสูงสุดในการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับมาตรการก่อนเข้าอาคาร  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด สายพันธ์โอมิครอน ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนรายใหม่อย่างต่อเนื่อง  มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ ต้องแสดงหลักฐานก่อนเข้าอาคาร ว่าฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  และแสดงผลตรวจ ATK  โดยวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565  แสดงผลตรวจ ATK ที่ผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน จากนั้นวันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่ผลเป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน   ทั้งนี้จะมีการจัดทำแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ที่ประตูด้านหน้าทางเข้าอาคาร 

สำหรับผู้มาติดต่อที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค ไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร   หากมีความจำเป็นให้ตรวจ ATK  ในวันที่มาติดต่อก่อนเข้าอาคาร

ส่วนแนวทางการปฏิบัติขณะอยู่ในอาคาร ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่สวมไว้ใต้คาง เข้าอาคารโดยผ่านจุดคัดกรอง ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง  เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร กำหนดให้ใช้ลิฟท์ครั้งละไม่เกิน 5 คน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ และไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ด้วยต้นเอง ณ จุดที่กำหนด การรับพัสดุ/สินค้าและอาหาร  ระบบออนไลน์ด้วยตัวเองในจุดที่กำหนด  ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องด้วยการ ถอด พับ มัด และทิ้งในถังขยะที่ฝาปิด และหากมีอาการไอ เจ็บคอ หรือมีไข้สูงกว่า 37.5   ควรกักตัวอยู่บ้านหรือพบแพทย์ทันที

แสดงความเห็น