อธิบดีกรมพินิจฯ มั่นใจ ศูนย์ฝึกและอบรมฯเอกชน ช่วยลดจำนวนเยาวชนหลงผิด ปลื้มผลตอบรับดี

อธิบดีกรมพินิจฯ มั่นใจ ศูนย์ฝึกและอบรมฯเอกชน จะช่วยลดจำนวนเยาวชนที่เดินหลงผิดได้เป็นจำนวนมาก ปลื้มผลตอบรับดีหลังจับมือกับ ซีพีออลล์ จัดโครงการฝึกวิชาชีพนำร่องรุ่นที่ 2 แล้ว ตามภารกิจคืนเด็กดีสู่สังคม

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนที่พลาดหลงทำผิด รวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนขณะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กรมพินิจฯจึงได้เร่งบูรณาการจับมือกับเครือข่ายภาคเอกชนที่มีศักยภาพความเป็นมืออาชีพ นำเด็กที่มีความพร้อมออกไปพัฒนาปรับเปลี่ยนนิสัย และเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น ผ่านโครงการนำร่องร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเด็กและเยาวชนรุ่นแรกเข้าฝึกงานกับร้านกาแฟ เบลลินี เบค แอนด์ บริว (Bellinee’s Bake and Brew @DJOP) จำนวน 5 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับฝึกทักษะประกอบอาชีพและทักษะชีวิตจนสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ส่วนรุ่น 2 อีก 5 คน นั้นอยู่ระหว่างการเข้ารับการอบรมฝึกฝนเช่นกัน

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ เผยอีกว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการตั้งศูนย์ฝึกและอบรมฯเอกชน สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และสถานแนะนําทางจิต ที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งไม่ได้มีไว้คุมขังอย่างแน่นอน เราทำไว้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกให้กับเยาวชนที่กระทำผิดได้ปรับปรุงและเปลี่ยนนิสัยตนเองกับหน่วยงานที่มีความพร้อม ตามภารกิจคืนเด็กดีสู่สังคมของกรมพินิจฯ ผมมั่นใจว่ากระบวนการทางยุติธรรมที่เราได้ดำเนินการจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำของเด็กลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสอย่างแท้จริง

แสดงความเห็น