“สมศักดิ์” ตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์คดียาเสพติด ดึงสื่อหลายสำนักร่วมงาน

“สมศักดิ์” ตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์คดียาเสพติด ดึงสื่อหลายสำนักร่วมงาน หวังช่วยสร้างการรับรู้ของสังคม พร้อมช่วยถ่วงดุล-ตรวจสอบคดีไม่ให้เกิดข้อครหา ขอประชาชนมั่นใจรัฐบาล ชี้ปัญหาจะดีขึ้นเป็นลำดับ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่สาธารณะ และกำกับติดตามการดำเนินการทางคดีแบบมีส่วนร่วม โดยมี ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการ ส่วนคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เลขาธิการ ป.ป.ส.หรือ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมาย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์สภาทนายความ นายวัสยศ งามขำ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายระวี ตะวันธรงค์ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายสุชาติ ศรีสุวรรณ บก.อาวุโส หนังสือพิมพ์มติชน นายนพรัตน์ พรวนสุข บก.การเมืองและยุติธรรม สำนักข่าวผู้จัดการ นายจิรโรจน์ จิตราพัฒนานันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด นายมนตรี อุดมพงษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และนายอลงกฎ จิตต์ชื่นโชติ บก.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นต้น

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ อำนวยการให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลรัษฎากร ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตรวจสอบ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการทางคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สังคมอาจตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดียาเสพติดที่มีมูลค่าการยึดอายัดในปริมาณสูงหรือเป็นที่สนใจของประชาชน แต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร และรายงานความคืบหน้าให้ประธานอนุกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติทราบเป็นระยะ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่สละเวลาส่วนตัวเข้ามาช่วยรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้น การทำงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก เพราะที่ผ่านมามีข้อครหามากมาย ที่มีผู้ค้ายาบางคดีหลุดออกไป จนทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงว่าเกิดขึ้นได้อย่าง ในครั้งนี้จะมีคนกลางที่ไม่ใช่ราชการมาช่วยดูการทำงาน ข้อสงสัยต่างๆ ก็จะไม่เกิดข้อครหา การปล่อยผู้ต้องหาหลุดไปเกิดผลเสียและความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ตนขอยืนยันว่าในการทำงาน การตั้งบุคคลต่างๆ เข้ามา จะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเดินหน้า มุ่งมั่นในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อช่วยลูกหลานของเรา และทำให้ปัญหาสังคมในเรื่องนี้ลดน้อยลง ซึ่งในวันที่ 9 ธ.ค.2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ จะมีรูปแบบที่น่าสนใจ ทั้งการตรวจสอบทั้งถ่วงดุลในการทำงานของเรากันเอง ตนเชื่อว่าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะดีขึ้นเป็นลำดับ รวมทั้งการสกัดการขนส่งออกนอกประเทศด้วย

แสดงความเห็น