หมอชลน่าน ชี้ ไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติทำกม.ลูกเสร็จ ต้องยุบสภา มองสถานภาพรบ.ส่ออยู่ไม่ครบเทอม

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเมื่อทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องยุบสภา เพราะไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งการยุบสภาเป็นเรื่องที่มีเขตอำนาจจำเป็นที่ผู้มีอำนาจคืนอำนาจให้กับประชาชน โดยเงื่อนไขส่วนใหญ่คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถทำงานด้วยกันได้  แต่ต้องยอมรับว่าเสถียรภาพของรัฐบาลการทำหน้าที่โดยรวมค่อนข้างง่อนแง่นมาก โดยเฉพาะองค์ประชุมไม่สามารถตอบคำถามในการพิจารณาเรื่องสำคัญได้ ทำให้ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานจะปิดประชุมไปทุกครั้ง ทั้งที่เป็นกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จึงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการทำหน้าที่ในสภามีปัญหาที่จะสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้นรัฐบาลจะทำงานได้ครบเทอมหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารที่จะสามารถบริหารจัดการ ระหว่างสองฝ่ายให้ไปด้วยกันได้ ถ้ายังมีลักษณะงานแบบนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่ครบเทอม เพราะหลังจากนี้จะมีกฎหมายสำคัญเข้าสู่สภาอีกมาก ไม่ใช่เฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่เป็นการประชุมรัฐสภา อาจจะอาศัยเสียงจากส.ว.ได้ และอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหา แต่ ยังมีกฎหมายสำคัญอื่นที่สภาจะต้องให้ความเห็นชอบ เพราะทางฝ่ายค้านประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ถ้าฝ่ายเสียงข้างมากคือฝ่ายรัฐบาลไม่พร้อมที่จะทำงาน ฝ่ายค้านก็จะไม่ร่วมประชุมด้วย เพราะพี่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเสียงข้างมาก 

“ฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ขาดความรับผิดชอบเมื่อคุณได้เสียงข้างมากแล้ว ต้องพร้อมที่จะทำงาน เมื่อคุณพร้อมที่จะทำงานเท่านั้นเราถึงจะสนับสนุนการทำงานเช่นร่างกฎหมายหรือญัตติที่สำคัญเราจะร่วมลงคะแนนให้ ดังนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะมีความเข้มแข็งอย่างไร” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าว 

สำหรับเรื่องวาระ 8 ปีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนั้น นพ.ชลน่าน กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านแถลงชัดเจนว่าได้ตีความตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดทั้งสองมาตรา ตีความเป็นอื่นไม่ได้ โดยชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่ง 8 ปีไม่ได้ไม่ว่าจะต่อเนื่องกันหรือไม่ ต้องไม่เกิน 8 ปี ดังนั้นเมื่อครบวาระ ของพลเอกประยุทธ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ต้องรอดูว่าสถานการณ์ในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะยื่นตรวจสอบผ่านศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

แสดงความเห็น