ตามคาด มติกก.บห-ส.ส.เพื่อไทย ลงดาบขับ ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล ปฏิปักษ์ ให้ร้าย-ผิดซ้ำซาก

ตามคาด มติกก.บห-ส.ส.เพื่อไทย ลงดาบขับ ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล ตามซัด เฮียหนวด พฤติการณ์ปฏิปักษ์ ให้ร้ายพรรค เจ๊ก้อย ผิดซ้ำซาก ระทึก ก่อนประชุม ส.ส.ขอนแก่น ผลตรวจโควิดเป็นบวก อัญเชิญ ไปตรวจซ้ำอีกรอบ  เช้าวันเดียวกัน 

ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ตามที่คณะกรรมการวินัยจริยธรรมของพรรค ส่งผลสรุปกรณี 2 ส.ส.พรรคเพื่อไทย โหวตสวนมติพรรค พร้อมทั้งอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเข้ามาช่วยงานในกรรมการบริหารพรรคแทนจากตำแหน่งที่ว่างลง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 28 ต.ค. ที่ จ.ขอนแก่น 

เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมชั้น7 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรค และส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อขอเสียงสมาชิก 3 ใน 4 ตามข้อบังคับพรรคในการขับส.ส.ของพรรคที่ฝ่าฝืนมติพรรค ก่อนการประชุมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของศบค. ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  มีเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ATK โดยผลตรวจเบื้องต้น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย มีผลเป็นบวก จึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำอีกรอบ การประชุมครั้งนี้ ยังแยกห้องประชุมเป็น 2 ห้อง มีการถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียงเชื่อมต่อกัน พร้อมทั้งจัดเก้าอี้ที่นั่งเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องฝากโทรศัพท์ส่วนตัวเอาไว้ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ตรงจุดลงทะเบียนอีกด้วย 

นายชูศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรค ได้ชี้แจงถึงเหตุผล ของการประชุม รายละเอียดต่างๆทางข้อกฎหมาย ข้อบังคับพรรค จากกรณีส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคให้สมาชิกพรรครับทราบ

เวลา15.20น.นายประเสริฐ แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมร่วมกันของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.เพื่อไทย มีวาระลงมตินายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค ในช่วงเช้ามีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค มติกรรมการบริหารพรรค พิจารณาผลสอบสวนตามที่คณะกรรมการวินัยจริยธรรมส่งมา 1. กรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ได้กล่าวหา ให้ร้ายพรรคเพื่อไทย ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายชื่อเสียง ทำให้พรรคได้รับความเสียหายร้ายแรง เป็นการทำผิดตามข้อบังคับพรรคและผิดวินัยจริยธรรมของพรรคเพื่อไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติเอกฉันท์ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค 2.กรณีนางพรพิมล ธรรมสาร มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นอุดมการณ์พรรค ทำผิดซ้ำสอง ในพฤติการณ์เดียวกัน ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค ผิดวินัยจริยธรรมพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ขับออกจากสมาชิกพรรค  

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้ร่วมประชุม 143 คน มาใช้สิทธิ์ออกเสียง 135 คน โดยผลคะแนนเสียง 3 ใน 4 คือ 108 คน ผลการลงคะแนนกรณี นายศรัณย์วุฒิ สมาชิกเห็นด้วยกับมติกรรมการบริหารพรรค 131 คน ไม่เห็นด้วย2 คน บัตรเสีย 2 ใบ กรณี น.ส.พรพิมล สมาชิกเห็นด้วย 134  คน  ไม่เห็นด้วย 1 คน จากการลงคะแนน ถือว่ามีมติให้ทั้ง 2 คน พ้นจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผลการลงมติครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. เป็นต้นไป หลังการลงคะแนนพรรคจะแจ้งให้ส.ส.ทั้ง 2 คนรับทราบมติ และแจ้งไปยังกกต. ซึ่งทั้ง 2 คน สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายใน 30 วัน 

น.ส.อรุณี กล่าวว่า สำหรับผลการตรวจหาเชื้อATK ก่อนเข้าร่วมประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรคเพื่อไทย ผลการตรวจเบื้องต้น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย มีผลเป็นบวก แต่นางมุกดา ไม่ได้พบปะหรือพูดคุยกับเพื่อนส.ส. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทางพรรคเองมีมาตรการในการเว้นระยะห่างอยู่แล้ว จากนี้นางมุกดา ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง ซึ่งคงต้องรอดูต่อไป เพราะมีหลายครั้งที่ตรวจซ้ำแล้วผลออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิด 

ถามว่าหากคนที่ถูกขับมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมยังสามารถร้องมาทางพรรคได้อีกหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า พรรคได้เชิญให้ส.ส.2 คนมาชี้แจงถึง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้มา ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะชี้แจง โดยพรรคได้ให้โอกาสแล้ว ในส่วนของคนอื่นๆ ที่เคยลงมติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรค การประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการพิจารณา         

แสดงความเห็น