“ภูมิใจไทย” ย้ำจุดยืนเดิม “งดออกเสียง” แก้รัฐธรรมนูญวาระสาม ชี้ไม่ได้แก้เพื่อประชาชน

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงจุดยืนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) วาระสามในวันที่ 10 ก.ย.ว่า พรรคภูมิใจไทยยังคงยืนยันในจุดยืนของพรรคเหมือนเดิม คือ ส.ส.ทุกคนของพรรคจะงดออกเสียง เพราะงดออกเสียงมาตั้งแต่การพิจารณาในวาระหนึ่งและวาระสองมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่เป็นการดำเนินการเพื่อพรรคการเมืองและนักการเมืองเท่านั้น อีกทั้งพรรคไม่มีความเห็นเรื่องบัตรเลือกตั้ง เพราะจะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือบัตรเลือกตั้งสองใบ พรรคภูมิใจไทยก็มีความพร้อมทุกแบบ

แสดงความเห็น