“ยุทธพงศ์” ร้อง “ชวน” สอบ “เรืองไกร” ปมรถเบนซ์หรู 5 ล้านบาท ผิดหลายกระทง

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะกมธ.งบประมาณฯ ในกรณีซื้อรถเบนซ์หรูป้ายแดง มูลค่า 5 ล้านบาท ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณฯ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 144 เพราะนายเรืองไกร ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจจัดทำโครงการ หรืออนุมัติ หรือจัดสรรงบประมาณประจำปี 65 และมีอำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 รวมถึงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

นายยุทธพงศ์ ระบุว่า ตนเองมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายนายเรืองไกรคู่กับรถหรู พร้อมโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ที่ชื่อ “เรืองไกร สื่อใดใด” เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64 ระบุว่า “ผู้ใหญ่ใจดีให้เงินซื้อรถใหม่” รวมถึงยังให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งในเรื่องดังกล่าวด้วย เมื่อวานนี้ จึงยื่นหนังสือขอให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ในฐานะประธานกมธ.งบประมาณฯ และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้าทีมกมธ.งบประมาณฯ ของพรรคพลังประชารัฐ ตรวจสอบว่า เงินสดจำนวน 5 ล้านบาท ที่นายเรืองไกรนำไปซื้อรถนั้นได้มาอย่างไร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ หรือไม่ อีกทั้งเงินจำนวนดังกล่าวได้มีการแจ้งธุรกรรมทางการเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอื่น ๆ ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือไม่ และในวันนี้ ตนได้ยื่นต่อนายชวน ก่อนที่จะบรรจุการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ในวาระ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองและคณะกรรมาธิการงบประมาณอาจจะกระทำผิดละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ที่ระบุว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทำโครงการอนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณเดอะรู้ว่ามีการดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ให้ผลจากความผิด”

แสดงความเห็น