“เรืองไกร” ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพปชร.อีกราย

นายเรืองไกร​ ลีกิจวัฒนะ​ ได้มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ​ ลงวันที่​ 24​ ม.ค.เพื่อขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ​ โดยระบุว่า​ ข้าพเจ้า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ที่อยู่ข้างต้น หมายเลขประจำตัวสมาชิก00049981 ซึ่งฐานข้อมูลของ กกต. ระบุว่า เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 3​ พฤษภาคม 2564 ดังความควรแจ้งแล้วนั้น​ ข้าพเจ้าขอยื่นหนังสือนี้ เพื่อเป็น “ใบลาออก” จากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ​ ตามความในข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 54 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ในหนังสือนี้ เป็นต้นไป​ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางทะเบียนสมาชิกต่อไป และขอให้แจ้งนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไปโดยเร็วด้วย

แสดงความเห็น