ชวน เผย คดีนักการเมืองเรียกรับเงินกรมน้ำบาดาล แลกจัดสรรงบปี 64 ส่ง ป. ป. ช. แล้ว

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท ได้กำหนดเวลาไว้ฝ่ายละ 9 ชั่วโมง หากพิจารณาไม่เสร็จก็สามารถไปพิจารณา และลงมติได้ ในวันถัดไปแต่ก็ต้องไม่ยืดเยื้อ เพราะยังมีวาระอื่นที่สำคัญต้องพิจารณาด้วย

สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้หารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นการเบื้องต้นแล้ว ซึ่งนายพรเพชรเสนอวันที่ 22 และ 29 มิถุนายนแต่อย่างไรก็ตามยังต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะจะมีสมาชิกร่วมกันเป็นจำนวนมาก

ขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ในชั้นกรรมาธิการก็ต้องติดตาม ดูว่า จะมีความคืบหน้าอย่างไร และจะมีความผิดปกติ อะไรหรือไม่ ส่วนกรณีที่มี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกมาเปิดเผย ว่ามีนักการเมืองเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อปีที่แล้วนั้น นายชวน เปิดเผย ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

แสดงความเห็น