“พรเพชร” ขอเลื่อนพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประชามติ เหตุองค์ประชุมเหลือน้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภา ซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ… โดยที่ประชุมได้พิจารณา มาถึงมาตรา  42/2 ว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอ ด้วยเสียง 381 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และ ไม่ลงคะแนน 5 เสียง

ทำให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ฐานะประธานที่ประชุม แจ้งว่า องค์ประชุมรัฐสภา เหลือน้อย และร่างพ.ร.บ.ประชามติ ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่กรรมาธิการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ คิดว่าน่าจะเลื่อนการประชุมออกไป และขอให้กลับมาพิจารณาต่อ ในวันที่ 8 เมษายน

จากนั้นได้ปิดการประชุม เมื่อเวลา 19.20 น. รวมเวลาที่พิจารณาแล้วประมาณ 9 ชั่วโมง โดยเนื้อหาที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด เป็นไปตามที่กรรมาธิการปรับแก้ไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีทั้งสิ้น 736 คน และองค์ประชุมคือ 368 เสียง ทั้งนี้จากการลงมติมาตรา 42/2 ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนทั้งสิ้น 387 เสียง ซึ่งเกินองค์ประชุมมาเพียง 19 เสียงเท่านั้น

ทั้งนี้เหตุผลที่สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมจำนวนน้อยนั้น เนื่องจากมีสมาชิกรัฐสภา ซีกรัฐบาล ลาประชุมเพราะมีความเสี่ยงเป็นผู้ใกล้ชิด หรือ เป็นผู้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แสดงความเห็น