“สัมฤทธิ์” หนุนร่างพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล-วอน กมธ. เร่งแก้ปัญหานอมินีโรงงาน

ที่รัฐสภา นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ….. ว่า เห็นด้วยและสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวทั้ง 8 ฉบับ เนื่องจากมีเจตนาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มีค่าตอบแทนที่มากขึ้น  ทั้งนี้ตนขอฝากปัญหาไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร เนื่องจากพบว่ามีโรงงานบางแห่ง นำคนของโรงงานขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ( สอน.) เพื่อให้เป็นนอมินีของโรงงาน จากนั้นเปิดโควต้าให้เกษตรกรนำผลผลิตขายในชื่อของนอมินี แต่ให้ราคาต่ำกว่าราคาประกาศ ทั้งนี้เกษตรกรที่ขายผลผลิตในชื่อนอมินีนั้น จะได้รับสิทธิพิเศษ คือ ลงผลผลิตก่อนเกษตรกรตัวจริง  

นอกจากนั้นขอให้กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ พีเอ็ม 2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อย เนื่องจากพบว่าเกษตรกรมักจุดไฟเผาอ้อยก่อนตัดเข้าโรงงาน เพราะราคาอ้อยไฟไหม้จะถูกหักราคาตันละ 30 บาท ขณะที่ค่าแรงงานจะต่างกัน ถึงตันละ 100 บาท ทำให้เกษตรกรเลือกเผาอ้อย จนเกิดปัญหา

แสดงความเห็น