นิติวิทย์ฯ เดินหน้าลดราคาตรวจสารเสพติดผ่านเส้นผม หวังช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการ

“ผอ.นิติวิทยาศาสตร์” เดินหน้าลดราคาตรวจสารเสพติดผ่านเส้นผม ตามนโยบาย “รมว.ยธ.” หวังช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการราคาถูก

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายนเป็นต้นมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะเริ่มใช้อัตราค่าตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมราคาใหม่ ที่ 1,700 บาทต่อครั้ง ซึ่งลดลงจากอัตราเดิมที่มีค่าบริการ 5,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาถูก เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากขึ้น และคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางซึ่งสามารถเข้ารับบริการ 

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่เปราะบาง ซึ่งจะได้รับการบริการอัตราใหม่ ประกอบด้วย 1.เด็กและเยาวชน ที่ผู้ปกครองยินยอม  เช่น กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์จะขอตรวจพิสูจน์การใช้ยาเสพติดของบุตรหลาน เป็นต้น, 2. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจเส้นผม เพื่อประกอบการเข้ารับการศึกษา ตามข้อกำหนดของสถานศึกษา และ 3. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจเส้นผม เพื่อเข้ารับการประกอบอาชีพ , การจ้างงาน  ส่วนประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผู้ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ หรือ ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จะได้รับสิทธิพิจารณางดหรือลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต้องการขยายการบริการการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม เพื่อให้เกิดประโยชน​์กับผู้ใช้บริการและเกิดประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาสถาบันกำหนดอัตราค่าบริการครั้งละ 5,000 บาททำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าถึงของประชาชน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้สังคมเข้าใช้ประโยชน์มากขึ้น คณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ จึงแก้ไขอัตราค่าบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นช่องทางการช่วยเหลือ ควบคุม  และลดการใช้เสพติดซ้ำได้” พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ กล่าว

แสดงความเห็น