ส.ส.สามมิตร จี้ กรมชลช่วยเหลือชาว พิจิตร-สุโขทัย – แนะ กอปศ.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มสามมิตร อภิปรายหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในวงการครู มีครูและอาจารย์ มาหาตน พูดถึงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้เตรียมเสนอร่างดังกล่าว ทำให้เกิดความไม่สบายใจ โดยเฉพาะเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู ที่การบัญญัติในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้วิชาชีพจะต้องมี ใบรับรองความเป็นครู แทน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การบัญญัติข้อความดังกล่าวเป็นการทำลาย ลดคุณค่า สถานะทางวิชาชีพ จะก่อให้เกิดความเสื่อมถอยในอนาคตได้ และจะมีการเปลี่ยนแปลงซื่อตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา จาก ผู้อำนวยการกลับไปใช้ คำว่า ครูใหญ่ แทน การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งดังกล่าวไม่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา และผู้อำนวยการ บ่งบอกสถานะตำแหน่งที่เป็นสากลยอมรับโดยทั่วไปอยู่แล้วจึงไม่ควรเปลี่ยน และอยากให้สนับสนุนในการบัญญัติเรื่องการพัฒนาการศึกษาชาติอย่างจริงจังและพัฒนาหลักสูตรเพื่อความทันสมัย รวมถึงการสนับสนุนการทำหน้าที่ของครูให้มีความคล่องตัวและลดภาระงานที่ไม่ใช่การเรียนการสอนด้วย

นางบุญยิ่ง กล่าวอีกว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตอยู่จำนวนมากถึง 8 แห่ง กำลังผลิตรวมกัน 6,400 เมกะวัตต์ แต่เมื่อผลิตแล้วไฟฟ้าถูกส่งไปยังภาคอื่นๆของประเทศไทย และในปี 2563 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จะมีการสร้างเพิ่มอีก ดังนั้นตนจึงอยากขอร้องแทนชาวราชบุรีอย่ามาสร้างเพิ่มอีกเลย และคืนประโยชน์ให้แก่ชาวราชบุรีบ้าง

ขณะที่ นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มสามมิตร ระบุ ว่า เนื่องจากชาวพิจิตรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ใช้น้ำทำไร่ทำนาจาก กรมชลประทานกำแพงเพชร มาโดยตลอด แต่ตอนนี้เริ่มได้รับการร้องเรียนจากประชนโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.บึงนาราง อ.โพธิ์ประทับช้าง  และอ.โพธิ์ทะเล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40,000 ไร่ กำลังประสบปัญหาข้าวในนาจะตาย เนื่องจากขาดน้ำ ซึ่งน้ำที่ทางกรมชลประทานกำแพงเพชรส่งมาให้นั้นน้อยมากและไหลมาไม่ถึงในพื้นที่ ทำการเกษตรดังกล่าว จึงอยากขอให้ความเห็นใจจากท่านอธิบดีกรมชลประทาน สั่งการไปยังกรมชลประทานกำแพงเพชรเพิ่มปริมาณน้ำให้ชาวพิจิตรด้วย 

ด้าย นายชูศักดิ์ ศรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ หารือว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เรื่องน้ำเน่าปลาตายในลำคลอง โดยเป็นลำคลองสาขาของแม่น้ำแม่มอก และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตนเองและนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน ทำให้พบปัญหา คือมีการก่อสร้างถนนเป็นการขยายช่องจราจรเพื่อก่อสร้างสะพานทำให้มีการปิดกั้นลำคลอง จึงเป็นที่มาของน้ำเน่าเสีย จึงขอฝากไปถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ช่วยสั่งการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย 

แสดงความเห็น