รมว.ยธ.สั่งเร่งรัดตรวจสอบกรณีอุ้มหาย ยันเดินหน้าทำกม.แก้ปัญหา ยึดหลักสิทธิมนุษยชน

นายวัลลภ นาคบัว โฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งกระทู้สดถาม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมถึงปัญหาการบังคับบุคคลสูญหาย (อุ้มหาย) ว่า ล่าสุด นายสมศักดิ์ ได้สั่งการให้หาข้อมูลต่างๆมาชี้แจงต่อสังคม และขอยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมีความตั้งใจจริง และไม่เคยนิ่งนอนใจในการเร่งรัดติดตามปัญหาการอุ้มหาย ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นภายในประเทศหรือนอกประเทศ เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นเรื่องที่ต้องห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด ในด้านกฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้เร่งรัดผลักดันการเสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. และด้านนโยบาย นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 131/2560 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2560 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 338/2562 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ และคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อคัดกรอง ติดตาม เยียวยา และป้องกันเหตุดังกล่าว โดยมี รมว.ยุติธรรม เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ 

นายวัลลภ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จในการติดตามบุคคลสูญหาย 87 ราย ตามบัญชีรายชื่อของ UN จนสามารถถอนรายชื่อบุคคลสูญหายออกจากบัญชี UN ได้แล้ว 12 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของ UN 67 ราย คงเหลือเพียง 8 ราย และกรณีที่นายรังสิมันต์ ได้สอบถามกระทู้ถามสด ถึง นายเด่น คำแหล้ เป็นกรณีบุคคลสูญหายในประเทศไทย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการติดตามจนพบว่าเสียชีวิตและได้ออกใบมรณบัตรเรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีผู้สูญหายในต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมได้ประสานงานและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ญาติผู้เสียหายได้มายื่นเรื่องต่อคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 2 ราย ได้แก่ กรณีนายสุรชัย แซ่ด่าน และนายสยาม ธีรวุฒิ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะได้เร่งรัดติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงต่อไป

แสดงความเห็น