“กัลยา” ระบุ สภาต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย โดยเฉพาะระบบData Recovery

น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส กล่าวถึงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของรัฐสภาว่า  จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การทำงานของ ส.ส.-ส.ว. และเจ้าหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ซึ่งกรรมาธิการหลายคณะต้องใช้เทคโนโลยีในการประชุม ทั้งการติดต่อสื่อสาร ระบบการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยกรรมาธิการจะเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ แม้ว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ก็ยังมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งยังไม่ได้เริ่มเข้าไปใช้ห้องประชุมสภาฯ จึงยังไม่ทราบว่ามีการเตรียมการด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหรือไม่ ดังนั้น หลังจากเปิดประชุมสภาฯ กรรมาธิการฯก็จะหารือกันเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน 

น.ส.กัลยา ยืนยันว่า มีการเตรียมบุคลากรไว้พร้อมแล้ว เพราะอุปกรณ์ต่างๆต้องเปลี่ยน ระบบโครงข่ายก็ปรับเปลี่ยน การรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุม ก็จะต้องวางระบบและแนวทางการเก็บข้อมูล ส่วนตัวเห็นว่า สภาควรมีระบบแบ็คอัพข้อมูลสำรองไว้ในกรณีระบบล่ม ทำเป็นศูนย์ข้อมูลแบ็คอัพ สามารถกู้ข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลหาย หรือที่เรียกกันว่า Data Recovery แต่วันนี้ทางสภายังไม่มีความพร้อม ดังนั้น กรรมาธิการฯจะประชุมเพื่อพูดคุยในเรื่องนี้ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบต่อสภา ย้ำว่า ทุกคนต้องปรับตัว โดยเฉพาะ ส.ส.ต่างจังหวัด ที่ในอนาคตสภาต้องพัฒนาระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย ซึ่งกรรมาธิการฯไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ จึงต้องมีระบบที่รัดกุม และเตรียมนำเรื่องนี้เข้ามาพูดคุย

แสดงความเห็น