รมว.ยธ. เผย ราชทัณฑ์ เตรียมทำ เอ็มโอยู ศาลยุติธรรม นำเทคโนโลยีคอนเฟอร์เร้นท​์อ่านคำพิพากษา แก้ปัญหา นักโทษหลบหนี และ ลดความเสี่ยงการรับเชื้อโควิด-19

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์และสำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำระบบดิจิทัลใช้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย รวมถึงการบริหารโทษผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำ ในวันที่ 24 มี.ค. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม ความร่วมมือนี้จะครอบคลุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบของกรมราชทัณฑ์ รายงานการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้พิจารณา การส่งและรายงานผลตามหมายอาญา เป็นต้น ผ่านการประชุมทางจอภาพ(วีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์)  โดยตนเชื่อว่าการทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะลดปัญหาต่างๆ อาทิ ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างนำตัวไปขึ้นศาล รวมถึงเป็นการป้องกันการรับเชื้อไวรัสโควิค-19 ของนักโทษที่จะออกมานอกพื้นที่ในภาวะเสี่ยงและอาจส่งผลเสียในวงกว้างในเรือนจำ ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำเทคโนโลยีมาใช้

นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ นอกจากเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านระบบของข้อมูลภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังร่วมมือพัฒนาระบบดังกล่าวต่อเนื่อง และคำนึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างเคร่งครัดด้วย การยกระดับดังกล่าวนอกจากจะพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้ทันสมัยแล้ว สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลยยังได้รับการคุ้มครอง ส่วนที่กังวลว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะรั่วไหล และทำให้ผลการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายเปลี่ยนแปลง ตนขอให้มั่นใจว่าข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ ไม่ใช้ประโยชน์ในทางอื่นยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ 2 หน่วยงานร่วมกัน และจะเริ่มปฏิบัติได้ทันที 

แสดงความเห็น