“สมศักดิ์” ประชุมกบฉ. เคาะ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ 3 เดือน 

“สมศักดิ์” ประชุมกบฉ. เคาะ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ 3 เดือน พร้อมปรับลด “กรงปินัง-ทุ่งยางแดง-ยี่งอ” เหลือแค่ พ.ร.บ.มั่นคง ส่วน อ.ศรีสาคร กลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลังเหตุเพิ่มขึ้น

ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) เป็นประธานการประชุม กบฉ. ครั้งที่ 4/2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จากนั้นนายสมศักดิ์ แถลงผลการประชุม กบฉ. ว่า หลังจากระยะเวลา 1 เดือนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องการพิจารณาเรื่องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีการพิจารณาถี่ถ้วน และได้ให้ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยไปรับฟังความเห็นประชาชน รวมถึงนำข้อมูลและความเห็นจาก สมช. และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ สถิติตั้งแต่ปี 50 จนถึงปัจจุบัน พบว่าความรุนแรงของสถานการณ์ลดลง โดยในอดีตมีบางปีมีเหตุการณ์สูงกว่า 100 ครั้ง แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สถิติลดลงเหลือประมาณ 70 กว่าครั้ง ส่วนปี 66 นี้มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำคือ ประมาณ 100 กว่าครั้ง จึงนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการพิจารณา ที่ประชุม กบฉ.จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 เดือน ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.66 – 19 ม.ค.67 แต่มีมติให้ปรับลด 3 อำเภอ ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน ได้แก่ อ.กรงปินัง จ.ยะลา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี และอ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รวมถึงมีมติปรับให้ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส กลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกครั้ง เนื่องจากสถิติความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วง 5 ปีหลังมานี้ โดยจะมีการนำมติ กบฉ.เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 ต.ค.นี้

แสดงความเห็น