“สมศักดิ์” จับเข่าคุย สส.จังหวัดชายแดนใต้ ถก ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เล็ง ปรับลดพื้นที่เพิ่ม 

“สมศักดิ์” จับเข่าคุย สส.จังหวัดชายแดนใต้ หารือปมต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้ เล็ง ปรับลดพื้นที่เพิ่ม แต่เข้มจุดใดเหตุเพิ่ม อาจดึงกลับ ขณะที่ สส.ส่วนใหญ่หนุนยกเลิก แต่อยากให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ ชง ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พร้อมขอเลิกด่านตรวจบางส่วน ให้นักท่องเที่ยวกล้าเข้าพื้นที่ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายฉัตรชัย บางชวด รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายภพหล้า ปิยะปานันท์ ผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งหมด 14 คน อาทิ นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง สส.ยะลา ผศ.วรวิทย์ บารู สส.ปัตตานี นายคอซีย์ มามุ สส.ปัตตานี นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส นายอามิน มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อแก้ว สส.สงขลา พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.สตูล เพื่อหารือถึงการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้ ที่รัฐสภา

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การหารือวันนี้ ตนต้องการขอข้อแนะนำในเรื่องการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้ เพราะสส.ทุกท่าน อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ซึ่งข้อเสนอแนะเรื่องใด ที่ศอ.บต.สามารถดำเนินการได้ ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนให้ เพราะตนฟังเสียงของผู้แทนราษฎรเป็นหลักอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา การพิจารณา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีแต่ปรับลดพื้นที่ออก แต่ตนได้มาย้อนดูสถิติการเกิดเหตุเปรียบเทียบก่อนและหลังยกเลิก ก็พบว่า มีบางพื้นที่ หลังยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กลับมีการก่อเหตุจำนวนมากขึ้น ทำให้ตนมองว่า ในพื้นที่ใด ที่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินให้แล้ว แต่ยังเกิดเหตุมาก ก็อาจจะพิจารณากลับมาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกครั้ง โดยพื้นที่ใด หลังปรับลดแล้วสถานการณ์ดีขึ้น ก็เดินหน้าต่อ ซึ่งจะพิจารณาตามข้อเท็จจริง โดยตนคิดต่างจากอดีตที่ผ่านมา ที่มองว่า ตรงไหนดี ก็เดินต่อ ส่วนตรงไหนยังน่าห่วง ก็ดึงกลับเข้ามา ซึ่งเป็นทั้งการให้ และป้องปรามไปพร้อมกันด้วย 

“ผมจะเดินตามแนวทางนี้ เพราะผมมารับงานใหม่ได้ไม่นาน ดังนั้น อาจจะต้องมีบางพื้นที่ ถูกดึงกลับมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อทำให้ประชาชนเห็นว่า เราใส่ใจ จึงดูถึงสถิติย้อนหลังอย่างละเอียด ส่วนข้อเสนอของท่าน สส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ช่วยยกเลิกด่านตรวจบางส่วนนั้น ผมก็เข้าใจว่า อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้าง ดังนั้น จากนี้ อาจจะทำตัวชี้วัดว่า ด่านใดไม่มีผลงาน ก็จะให้ยกเลิกไป ส่วนการแก้ปัญหาความมั่นคง ควบคู่กับปัญหาปากท้องนั้น ผมก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้มอบหมายให้ ศอ.บต.ไปสำรวจผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ตรงจุด ซึ่งผมก็เตรียมการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้แล้ว” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

ขณะที่ นายซูการ์โน กล่าวว่า สิ่งที่อยากสะท้อน ในฐานะที่นายสมศักดิ์ กำกับดูแล ศอ.บต. คือ ในพื้นที่ของตน มีเสียงเรียกร้องว่า ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีกฎหมายหลายฉบับดูแลเป็นพิเศษ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ปัญหาไม่ได้ดีขึ้น ดังนั้น ตนคิดว่า พื้นที่ใดควรยกเลิก ก็ให้ยกเลิก แต่ข้อเท็จจริงปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ในเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียว จึงอยากเห็นรัฐบาล ส่งเสริมให้จังหวัดชายแดนใต้ มีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เหมือนกับเขตเศรษฐกิจในภาคตะวันออก ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาปากท้องได้เป็นอย่างดี รวมถึงส่งเสริมให้มีแหล่งผลิตอาหารฮาลาล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา จะช่วยให้เศรษฐกิจพื้นที่โตขึ้น 

นายอามิน กล่าวว่า ตนเห็นด้วย ที่ควรยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และหามาตรการอื่นมาทดแทน เพราะตนได้รับร้องเรียนมาจำนวนมาก เนื่องจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีกรอบจำนวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ดังนั้น ตนมองว่า การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ต้องลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความจริงใจในการแก้ปัญหา ซึ่งถ้ายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ไม่แก้ความเหลื่อมล้ำ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ตนจึงมองว่า ควรแก้ปัญหาในทุกมิติ ไม่ใช่ความมั่นคงเพียงอย่างเดียว เพราะในพื้นที่ของตน เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงอยากให้รัฐบาล ส่งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

นายสัมพันธ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ตนเห็นว่า สถานการณ์สงบดี จึงมองว่า จะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่ ก็มีค่าเท่ากัน ซึ่งถ้ายกเลิกก็ดี แต่ถ้าไม่ยกเลิกก็ได้ เพราะ พ.ร.ก.มีไว้ใช้สำหรับผู้คิดไม่ดี แต่ตนอยากให้หันมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา โดยที่ผ่านมา มีแต่การพูดคุยเรื่องความไม่สงบ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความกลัว ดังนั้น เราต้องทำให้มีการสะดวกในการเดินทางเข้าออกไม่ยุ่งยาก รวมถึงอยากให้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเงินกู้ซอฟท์โลน ของศอ.บต.เพราะตนได้รับการร้องเรียนว่า เข้าไม่ถึงโครงการนี้ โดยมีแต่หอการค้าจังหวัดที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้นี้เท่านั้น ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ไม่โตเท่าที่ควร 

ขณะที่ สส.ส่วนใหญ่ ยังได้สะท้อนว่า สนับสนุนให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อทำให้จังหวัดชายแดนใต้ ใช้กฎหมายเดียวกันทั้งประเทศ และไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีปัญหา ซึ่งจะยิ่งทำให้คนต่างถิ่นไม่กล้าเดินทางมา เพราะมีความกังวลตั้งแต่เห็นการตั้งด่านจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาล ลดจำนวนด่านลง ให้คงเหลือด่านความมั่นคง และด่านยาเสพติดเท่านั้น เพื่อทำให้ประชาชนรู้สึกว่า สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงให้นักท่องเที่ยวกล้าเดินทางมา ก็จะช่วยแก้ปัญหาในภาพรวมได้ 

แสดงความเห็น