ผบ.ตร. ประชุมการข่าวความมั่นคง กำชับเข้ม 4 มาตรการ รองรับประชุมเอเปค 

ผบ.ตร. ประชุมบูรณาการ ร่วมหน่วยงานการข่าวความมั่นคง กำชับเข้ม 4 มาตรการ รองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ขอความร่วมมือผู้จัดการชุมนุมในพื้นที่ที่แจ้ง ทำกิจกรรมตามกรอบของกฎหมาย

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมด้านการข่าว เพื่อรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง ผบช.น. ส. และ สยศ.ตร. ที่รับผิดชอบงานความมั่นคง, ผบก.ผค., รอง ผบช.ภ.1,7,8 และ 9 ที่รับผิดชอบงานความมั่นคง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงด้านการข่าว มีนายหทัย ชุณหปราณ ผอ.กองยุทธศาสตร์ ข่าวกรอง, พล.ต.ธีรเดช กลัมพสุต ผอ.สำนักปฎิบัติงานการข่าว ศูนย์รักษาความปลอดภัย, พล.ท.วิมล คำอิ่ม ผอ.สำนักการข่าวกอ.รมน.และพล.ท.วิภูษณะ คล้ายมณี ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.ฯ

พล.ต.อ.รอย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการประชุมด้านการข่าว เพื่อรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ โดย พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว และการสืบสวน (CCOC) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมี 4 ภารกิจที่สำคัญได้แก่

1.การตรวจสอบจุดสูงข่มในพื้นที่ กทม. สถานที่พัก หอประชุม เส้นทางต่างๆ

2.การตรจสอบ เก็บรวบรวมใบหน้าบุคคล และทะเบียนยานพาหนะ

3.การเตรียมข้อมูลด้านการข่าว จำนวน 25 สถานที่ ตลอดจนการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ

4.การแสวงหาความร่วมมือภาคประชาชน และการจัดทำโครงการ Stop Walk & Talk

ผลการดำเนินการสามารถตรวจสอบ และเก็บข้อมูลด้านการข่าวสถานที่ได้กว่า 100,000 แห่ง ข้อมูลจากโครงการ Stop Walk & Talk กว่า 220,000 ข้อมูล และได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตลอดเส้นทางหลัก เส้นทางรอง จำนวน 113 จุด ( แยกเป็นพื้นที่ บช.น. 46 จุด, ภ.7 48 จุด ,ภ.8 19 จุด) ภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน และผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุมครั้งนี้

พล.ต.อ.รอย ยังเผยอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งข้อมูล เบาะแส สิ่งผิดปกติต่างๆ ทั้งบุคคลยานพาหนะ หรือการกระทำที่ต้องสงสัยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบตลอด 24 ชั่วโมง โทร.191 หรือ 1599 ทั้งนี้ หากการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน อันนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา โดยจะพิจารณามอบรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแส หรือในการให้ข้อมูลกรณีดังกล่าว

รองผบ.ตร. ระบุเพิ่มเติมว่า ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมขอความร่วมมือให้จัดการชุมนุมในพื้นที่ที่แจ้งการชุมนุมไว้กรณีต้องการยื่นหนังสือถึงผู้นำแต่ละประเทศได้จัดพื้นที่รองรับไว้ที่กระทรวงต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มให้ทำกิจกรรมตามกรอบของกฎหมาย

แสดงความเห็น