รมว.ยุติธรรม จบภารกิจแก้หนี้ภาคเหนือหลังลุย 3 วัน 6 จังหวัด 

รมว.ยุติธรรม จบภารกิจแก้หนี้ภาคเหนือหลังลุย 3 วัน 6 จังหวัด ชาวพะเยาเฮลั่นออมสินลดดอกเบี้ยให้ล้านกว่าบาท กยศ.ใจปล้ำลดหนี้ 50% สาวเชียงรายแค่เข้ามาเช็คสิทธิ์ก็ได้ปลดหนี้ ส่วนอีกรายได้ที่ดินคืนหลังศาลสั่งฟ้อง

ที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา มีการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จ.พะเยา โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี  นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และประชาชนร่วมงานจำนวนมากจนแน่นงาน โดยก่อนเข้างานมีการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดงานว่า ตนดีใจที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่  31 โดยมีเป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้  5,765 ราย  ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 412 ล้านบาท แบ่งเป็น ก่อนฟ้อง 4,764 ราย หลังฟ้อง 1,001  ราย ตนขอย้ำอีกครั้งว่าผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้สิทธิพิเศษมากมายทั้งได้ลดเงินต้น  ลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ไม่ถูกบังคับคดีและขายทอดตลาด ซึ่งหากใครไม่มาจะเสียโอกาส แต่เราก็ยังมี ศูนย์ไกล่เกลี่ย 910 ศูนย์ ผู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 3,176 คน สำนักงานบังคับคดีช่วยไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง 117 แห่งทั่วประเทศที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ ตนหวังว่างานดังกล่าวนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ที่มาร่วมงานได้ โดยกระทรวงยุติธรรมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการดูแลพี่น้องประชาชน และตนต้องขอขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  ธ.อ.ส. ธ.ก.ส. ธนาคารอิสลาม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน คปภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานขนส่ง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง จ.พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมงานในครั้งนี้

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญา มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มอบบัตรประชาชนให้กับบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ มอบเงินไกลเกลี่ยค่าสินไหมทดแทน และร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง โดยรายแรกเป็นหนี้ก่อนฟ้อง กยศ. 175,000 บาท จ่ายแล้วเหลือยอด 82,000 บาท ไกล่เกลี่ยกยศ.ลดให้เหลือ 40,500 บาท ผ่อนต่อ 108 งวดๆละ 400 บาท รายต่อมาเป็นหนี้ธนาคารออมสิน 1,100,000 บาท ดอกเบี้ยอีก 1,069,000 บาท ผลการเจรจาได้ลดดอกเบี้ย 1,069,000 บาท ให้ผ่อนจ่ายแต่เงินต้น  จากนั้นได้เยี่ยมชม คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนด้วย โดยได้ช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับลูกหนี้กยศ. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้ระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่ม และได้พูดคุยถึงประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่และแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใหม่ด้วย

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ และคณะได้เดินทางด้วยรถยนต์ ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 32 และยุติธรรมพบประชาชน จ.เชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา  สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดร.นันทวัน  วงศ์ขจรกิตติ  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและข้าราชการให้การต้อนรับ เป้าหมายประชาชนที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ 5,825 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 300 ล้านบาท 

จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายจากคดีอาญา มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มอบบัตรประชาชนกับผู้ได้รับพิสูจน์สัญชาติ และร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง โดยรายแรกเป็นหญิงชาวเชียงรายให้พี่ชายมาแทนเพราะทำงานอยู่ภูเก็ต มีหนี้กยศ. 342,946 บาท ชำระไปแล้ว 307,731 บาท คงเหลือ 35,214 บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ เมื่อมาเช็คสิทธิ์ปรากฏว่า ได้รับส่วนลด 35,214 บาท กยศ.ยกหนี้ให้ผู้กู้ ปิดบัญชี อีกรายเป็นหนี้หลังศาลพิพากษา มีหนี้ 513,000 บาท และศาลมีคำสั่งยึดที่ดิน ผลเจรจราวันนี้ กยศ. ยอมคืนที่ดิน และลดหนี้ให้เหลือ 409,000 บาท โดยทางลูกหนี้ กล่าวว่า ขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ของรัฐบาล และอยากให้มีการจัดโครงการดีๆในลักษณะแบบนี้อีก

ทั้งนี้การเดินทางมหกรรมไกล่เกลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 -20 มิ.ย. เดินทางด้วยรถยนต์ไปทั้งหมด 6 จังหวัด เริ่มตั้งแต่ อุตรดิตถ์ แพร่ ตาก ลำพูน พะเยา และเชียงราย

แสดงความเห็น