“สมศักดิ์” ลุยเชียงราย แจกเงินแพะ 1.2 ล้านบาท มั่นใจ ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือจาก ก.ยุติธรรม พร้อมแจง เหตุยานรกถูก เพราะใช้สารเคมีล้วนต้นทุนต่ำ


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม พร้อมร่วมมอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงิน 1,270,300 บาท

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจว่า งานกระทรวงยุติธรรม มีการช่วยเหลือค่าเสียหายบุคคลที่ตกเป็นจำเลยคดีอาญาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อย่าง แพะ ซึ่งจะมีค่าชดเชยที่ดูแล รวมถึงยังมีกองทุนยุติธรรม ที่ช่วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี อาทิ ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยทั้งหมดจะทำให้ประชาชน เข้าถึงการช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม ได้จำนวนมาก นอกจากนี้ วันที่ 30 ก.ย. นี้ ก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จาก 12 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 217 ราย เป็นเงินกว่า 13 ล้าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรณีนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ ด้วย 

นายสมศักดิ์ ยังกล่าวถึงปัญหายาเสพติดว่า สาเหตุที่ราคายาเสพติดถูกลง เนื่องจากยาเสพติดปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ฝิ่น ที่เป็นพืชเกษตร เหมือนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันใช้สารเคมีล้วนๆ ซึ่งต้นทุนการผลิตจะถูกมาก ดังนั้นจึงต้องช่วยกันตั้งแต่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเกรงกลัวยาเสพติด ส่วนในเชิงกฎหมาย ก็มองเห็นว่า ต้องแก้กฎหมายโดยเร็ว เพราะศาลไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้มาก อย่าง ที่กฎหมายระบุว่า เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีโทษ 5 – 20 ปี แต่โทษดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจการบำบัด โดยไม่ต้องเข้าเรือนจำ ซึ่งอาจทำได้ถ้าปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยส่วนตัว เชื่อมั่นว่า กฎหมายนี้กระทรวงยุติธรรม จะนำเสนอ เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เรื่องล้นคุก หมดไปด้วย 

นายสมศักดิ์ ยังเปิดเผยว่า การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยให้ศึกษาในภาพรวมความแออัดในเรือนจำ ซึ่งต้องทำครบวงจร อาจถึง 5 เรื่อง อาทิ เรื่องแก้กฎหมาย การใช้กฎหมายบำบัด การพักโทษ รวมถึงเรือนจำรูปแบบใหม่ ที่จะใช้เป็นการฝึกอาชีพ 

แสดงความเห็น