“ชัยวุฒิ” เตรียมชงศาลรัฐธรรมนูญ ตีความกฎหมาย ดันปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า

“ชัยวุฒิ” เตรียมชงศาลรัฐธรรมนูญ ตีความกฎหมาย ดันปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เชื่อมั่นเสนอเรื่องดังกล่าวไม่กระทบเสียงเลือกตั้งซ่อม 

ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มลาขาดควันยาสูบ นำโดยนายอาสา ศาลิคุปต และนายมาริษ กรัณยวัฒน์ เดินทางเข้าพบนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกการแบนบุหรี่ไฟฟ้า และให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมาย เหมือนในหลายๆประเทศ และเป็นทางเลือกให้กับประชาชน 

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ส่วนตัวสนับสนุนการผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เนื่องจากมองว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในด้านการจัดเก็บภาษี เเละให้สิทธิกับประชาชนในเเง่ของทางเลือกในการบริโภค หรือสิทธิในการเข้าถึงสิ่งที่ปลอดภัยกว่า ดังนั้นจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาข้อกฏหมาย และจะเปิดให้ผู้สนับสนุนลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายในกุมภาพันธ์นี้  ว่ากฎหมายที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่า

ทั้งนี้ หลังจัดตั้งคณะทำงาน ก็จะมีการจัด Forum สัมมนา และจัดหน่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปด้วย โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 

โดยมองว่าถ้าทำให้ถูกกฎหมาย รัฐบาลก็สามารถที่จะควบคุมได้ โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายเหมือน พ.ร.บ. ยาสูบฯ และใช้มาตรการภาษีจัดเก็บภาษีในการควบคุมด้วย 

พร้อม ย้ำว่าการขับเคลื่อนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเเละไม่มีนัยยะทางการเมือง เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อคะเเนนเสียงในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เพราะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน คนที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ก็จะมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปลอดภัยกว่า และจากที่ได้คุยกับหลายพรรคการเมือง รวมถึงประชาชนหลายกลุ่ม มีความเห็นด้วยกับการผลักดันในเรื่องนี้

แสดงความเห็น