กมธ.พาณิชย์ จ่อเรียก กรมปศุสัตว์ เกียร์ว่างแก้โรคระบาดหมู ทั้งที่รับเรื่องตั้งแต่ พ.ย.64

กมธ.พาณิชย์ จ่อเรียก กรมปศุสัตว์ เกียร์ว่างแก้โรคระบาดหมู ทั้งที่รับเรื่องตั้งแต่ พ.ย.64 พร้อมแนะ รัฐบาล แก้เนื้อหมูแพง ให้นำเข้าเนื้อหมู-ประกันความเสี่ยงให้เกษตรกรเลี้ยงหมู

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะเลขานุการ และ โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีปัญหาราคาเนื้อหมูราคาแพง และขาดตลาดว่า  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ตนพากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก เข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์เพื่อแจ้งถึงปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเจอ คือ โรคระบาด แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นโรคระบาดชนิดใดเพื่อให้กรมปศุสัตว์แก้ปัญหา ไม่ให้ผู้เลี้ยงสุกรเสียหายและกระทบไปยังประชาชน และในเดือนธันวาคม 2564 ตนได้รับข้อมูลจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ว่า จากเดือนดังกล่าว อีก 5-6 เดือน ปริมาณเนื้อหมูในตลาดจะมีจำนวนน้อยลงและเนื้อหมูจะขาดตลาด และในเดือนมกราคม 2565 ปัญหาที่เกษตรกรเคยเตือนเกิดขึ้นจริง

“ผมเข้าใจว่า กรมปศุสัตว์ ได้รับทราบถึงโรคระบาด และพยายามควบคุมโรคในวงจำกัดไม่ให้เกษตรกรและประชาชนได้รับผลกระทบ แต่รายละเอียดต้องให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงต่อกรรมาธิการฯ อีกครั้งว่าได้ดำเนินการอย่างไรหลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกร โดยสัปดาห์หน้าเมื่อมีการประชุมสภาฯ  ผมจะนำเรื่องเข้ากรรมาธิการฯ เพื่อติดตามปัญหา เป็นเรื่องแรกที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน” นายอัครเดช กล่าว

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า  จากปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นพบว่าปริมาณหมูที่เข้าสู่ตลาดหายไป 30% – 40% ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาสำคัญ คือ เกษตรกรรายย่อย และรายกลาง ล้มหายตายจาก หลังจากเจอโรคระบาดและไม่กล้าเลี้ยงลูกหมู เพราะไม่สามารถมีมาตรการควบคุมโรคได้ดีเท่ากับเกษตรกรรายใหญ่ที่มีฟาร์มแบบปิด ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทำเร่งด่วน คือ การสร้างหลักประกันความเสี่ยง หากเกษตรกรรายย่อยและรายกลาง กลับมาเลี้ยงรอบใหม่ และเจอโรคระบาด รัฐบาลต้องรับประกัน และมีการชดเชยให้เกษตรกร นอกจากมาตรการที่หาทุนให้เกษตรกรอย่างเดียว โดยรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งแก้ปัญหา และต้องทำทันที รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่าตนขอเรียกร้องให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงให้ชัดเจนจากข้อมูลทางวิชาการที่พบว่ามีโรคระบาดในสุกรเกิดขึ้นจริง แต่กลับไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น