กมธ.กฎหมายลูก ถก กม.ลูกพรรคการเมืองไม่คืบ รอสรุปต้องเก็บค่าสมาชิกหรือไม่สัปดาห์หน้า

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯว่า วันนี้ (10 มี.ค.) เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ชื่อของพระราชบัญญัติจนถึงมาตรา 3 โดยได้แก้ไขมาตราที่ 2/1 กรรมาธิการเห็นว่า การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องไม่ให้ยากเกินไป คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมก่อตั้งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยพิจารณารัฐธรรมนูญประกอบเป็นเรื่องๆไป แต่ยังไม่มีข้อสรุป จึงมอบหมายให้นายนิกร จำนง เลขานุการกรรมาธิการฯ และคณะทำงานไปหารือร่วมกันแล้วกลับมานำเสนอในที่ประชุมสัปดาห์หน้า ส่วนมาตรา 3 เรื่องค่าบำรุงพรรคการเมืองนั้น กมธ.ส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรกำหนดไว้ในข้อบังคับพรรค ไม่ใช่ร่างกฎหมายลูก ขณะที่ส่วนหนึ่งเห็นว่า จะเก็บหรือไม่เก็บก็ได้ ให้เป็นดุลยพินิจของพรรคการเมือง แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุป จึงสั่งพักการประชุมแล้วจะกลับมาพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้า

แสดงความเห็น