วันชัย เผย วิปวุฒิ ยังไม่เคาะทิศทาง หนุนร่างกม.ลูก มอง “ทักษิณ” ให้ความเห็น ไม่ใช่ครอบงำพรรค

วันชัย เผย วิปวุฒิ ยังไม่เคาะทิศทาง หนุนร่างกม.ลูก  ส่วนตัวหนุนแก้เนื้อหาคนนอกครอบงำพรรค มอง “ทักษิณ” ให้ความเห็น ไม่ใช่การครอบงำพรรค

นายวันชัย  สอนศิริ ส.ว. ฐานะเลขานุการคณะกรรมการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)  เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่ ส.ส.เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ว่า วิปวุฒิสภายังไม่มีมติใดๆ ต่อการแก้ไขในรายละเอียดตามที่ส.ส.เสนอแก้ไขร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เพียงแค่ให้ ส.ว.แต่ละคน และกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาในรายละเอียดเบื้องต้น และเมื่อทราบถึงกำหนดที่ชัดเจนว่าจะบรรจุวาระและพิจารณาวาระรับหลักการในช่วงเวลาใด จะนัดหารืออีกครั้งต่อการร่วมเป็นกมธ.ฯ ประเด็นใดควรปรับเปลี่ยนแก้ไข ปรับปรุงหรือไม่

นายวันชัย ยังให้ความเห็นต่อการเสนอแก้ไขร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่แก้ไขประเด็นคนนอกพรรคครอบงำกิจการภายในของพรรค  ว่า ตนเห็นด้วยกับการแก้ไขเนื้อหาที่ควรกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการตีความหรือมีขอบเขตที่ชัดเจน ว่า ลักษณะหรือพฤติกรรมแบบใดที่เข้าข่ายครอบงำ ที่ผ่านมาตนมองว่าการแสดงความเห็นของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ  ทั้งที่ผ่านทางคลับเฮาส์ หรือสาธารณะทั่วไป เป็นสิ่งที่ทำได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อถกเถียงควรกำหนดให้ชัดว่า บุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองห้ามดำเนินการเหมือนกับการจัดการของกรรมการบริหารพรรคการเมือง

“การแสดงความเห็น ใครๆ สามารถแสดงได้ ซึ่งนายทักษิณสามารถแสดงความเห็นได้ แต่คนตีความว่าคือการชี้นำ  แต่หากมีลักษณะที่มีบทบาทตลอด การแสดงความเห็นแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นกฎหมาข้อนี้ต้องแก้ไขให้ชัดเจน   อย่างไรก็ดีผมมองว่า การสั่งการบริหารจัดการ คงทำลับๆ  ทั้งนี้ผมเห็นด้วยคนไม่เกี่ยวกับพรรคไม่ควรครอบงำ เพื่อไม่ให้ผู้มีเงิน มีอิทธิพล คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคเหมือนกับเป็นกรรมการบริหารพรรค แต่การให้ความรู้ ความเห็นต่อสาธารณะไม่น่าเกี่ยว”  นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย กล่าวถึงข้อเสนอของพรรคก้าวไกล ต่อร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ตัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเชื่อว่าจะตกไป เพราะตามกฎหมายแม่บท คือ รัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญไว้ ดังนั้นการแก้ไขของพรรคก้าวไกลผ่านร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง เชื่อว่าทำไม่ได้

แสดงความเห็น