ก้าวไกล อัดส.ส.รัฐบาล ไร้จิตสำนึก ไม่เข้าประชุมจนสภาล่ม ชี้ ฟังไม่ขึ้นกลัวติดโควิด เหตุได้ฉีดวัคซีนแล้ว

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงเรียกร้องให้ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ด้วยการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาของประชาชน ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายที่มีความสำคัญ ซึ่งรู้สึกผิดหวัง หดหู่กับการทำหน้าที่ของ ส.ส.รัฐบาลที่ไม่มาร่วมประชุมสภาจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ประธานสภาฯต้องสั่งปิดการประชุม  ทั้งที่วาระการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณากฎหมายหลายฉบับ ซึ่งล้วนเป็นกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาล เช่น ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  แต่ส.ส.รัฐบาลกลับไม่มาร่วมประชุมทำให้สภาล่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนรับไม่ได้  เพราะขาดความรับผิดชอบ  และเป็นความบกพร่องของ ส.ส. หากจะอ้างว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด  ทุกอาชีพมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน  แต่สิ่งสำคัญคือ ส.ส.ได้ฉีดวัคซีนแล้ว  จึงขอให้ ส.ส.มีจิตสำนึกความเป็นผู้แทนในการทำหน้าที่เพื่อประชาชน  อีกทั้งการลงสมัคร ส.ส.ไม่มีใครบังคับ เมื่ออาสาตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้อง ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดคุ้มค่ากับภาษีประชาชน ยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งพรรคก็จะมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

แสดงความเห็น