“วิษณุ” ไม่ขัดแก้กฎหมายยุค คสช. ชี้ ต้องแก้กฎหมายบางฉบับ เพื่อให้ทันสมัย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ภาคประชาชนนัดรวมตัวกัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างกฎหมายฉบับประชาชน เพื่อให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยว่า ไม่ทราบ แต่ให้ทำไปตามอำนาจหน้าที่  ซึ่งการเสนอแก้ไขกฎหมายสามารถทำได้ ด้วยการรวบรวมรายชื่อยื่นเสนอกฎหมายเข้ามา แต่ส่วนตัวไม่ทราบว่า หมายความถึงกฎหมายฉบับใด และจะต้องทบทวนอะไร พร้อมมองเป็นเรื่องนานาจิตตัง กฎหมายบางฉบับก็มีความจำเป็น บางฉบับก็แก้บางมาตรา ไม่สามารถดึงออกมาได้ เพราะจะกระทบทั้งฉบับ

นายวิษณุ กล่าวว่า ในช่วงรัฐบาล คสช.ตั้งแต่ปี 57-62 มีการออกกฎหมายหลายฉบับ และหลายฉบับก็เป็นกฎหมายก็ใช้ได้ดี แต่บางฉบับก็ไม่เหมาะสม ก็ต้องแก้ไข และกฎหมายที่เสนอโดยสภาฯในยุคระบอบประชาธิปไตยอีก 1-2 ปี ก็อาจจะต้องแก้ หรือกฎหมายที่ออกในยุค คสช. ก็มีการเสนอแก้ เช่น กฎหมาย ปปง. ที่เพิ่งเสนอแก้ไขไป จึงเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งการแก้ไขไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ดี แต่เพื่อให้ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ เช่น ยุคโควิด ยุค new normal  จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเสนอแก้กฎหมายได้ แต่จะแก้ได้หรือไม่ ถือเป็นอีกเรื่อง

แสดงความเห็น