“สมศักดิ์” เรียก กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกเช็ค-เดินหน้ายกเลิกคำสั่ง คสช. 71 ฉบับ  

“รองนายกฯสมศักดิ์” เรียก กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกเช็ค ถกทางออก 29 ก.พ.นี้ หลังกฎหมายเดินหน้าไม่ได้ พร้อมสรุป เดินหน้ายกเลิกคำสั่ง คสช. 71 ฉบับ เตรียมส่งให้ ครม.พิจารณา หวังส่งเข้าสภาฯทันปิดสมัยประชุมนี้ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (ครน.) โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยเกษม นิติสิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และคณะกรรมการ ครน. เข้าร่วม ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเร่งรัดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติ เมื่อผ่านไป 2-3 สัปดาห์ ตนขอให้ประเมินผลด้วยว่า สามารถเสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าครม. แล้วส่งให้สภาฯพิจารณาแล้วกี่ฉบับ จะได้สามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานะร่าง พ.ร.บ.ของคณะรัฐมนตรี ขณะนี้ แบ่งออกเป็น 1.อยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 6 ฉบับ 2.อยู่ในการพิจารณาของ สลค. จำนวน 36 ฉบับ  3.อยู่ในการพิจารณาของหน่วยงาน 18 ฉบับ 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครน. ได้ติดตามความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ที่ขณะนี้ยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่ของหลายหน่วยงาน ที่ประชุมจึงมีมติเชิญ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ที่มี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นประธานคณะกรรมาธิการ มาร่วมประชุมกับ ครน. โดยจะมีการเชิญ ธนาคารฯ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ในวันที่ 29 ก.พ.นี้ พร้อมจะมีการหารือถึงมาตรการรองรับ หากต้องยกเลิกด้วย 

“ที่ประชุมยังได้มีการพิจาณาแนวทางการยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขณะนี้ ยังไม่ยกเลิก 167 ฉบับ โดยสามารถมีแนวทางยกเลิกได้ ประกอบด้วย 1.ยกเลิกโดยการตรามาตรา พ.ร.บ.กลางยกเลิก 71 ฉบับ 2.ยกเลิกโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบัน 37 ฉบับ 3.ยกเลิกโดยการตรา พ.ร.ฎ. 2 ฉบับ 4.ยกเลิกโดยการออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ และ 5.ยกเลิกโดยทำเป็นมติคณะรัฐมนตรี 55 ฉบับ ซึ่งในส่วนของ 71 ฉบับ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ให้เดินหน้าทำกฎหมายยกเลิกทั้ง 71 ฉบับ เสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. หลังรอให้หน่วยงานต่างๆส่งความเห็นมาว่า คำสั่ง คสช.ใดที่เห็นควรให้มีต่อ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งความเห็นกลับมา ก็แสดงว่า ต้องการยกเลิกทั้งหมด โดยจากนี้ ก็จะสรุปส่งเรื่องเข้าครม.ต่อไป เพื่อให้ทันปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี้” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ขณะที่ นางมนพร กล่าวว่า จากนี้ ตนได้ประสานไปยังทุกกระทรวง และพรรคการเมือง ให้เสนอร่างกฎหมาย เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ส่วน ครม.ขอยืนยันว่า พยายามรับกฎหมาย และส่งให้กฤษฎีกา พิจารณาโดยเร็ว เพราะสภาฯจะปิดสมัยประชุม วันที่ 9 เม.ย.67 ซึ่งเหลือเวลาเพียงเดือนเศษ ก็จะมีการผลักดันร่างกฎหมายให้ได้มากที่สุด 

แสดงความเห็น