“สมศักดิ์” เผย ครม.รับทราบ แนวทางยกเลิกคำสั่ง คสช. 167 ฉบับ 

“รองนายกฯสมศักดิ์” เผย ครม.รับทราบ แนวทางยกเลิกคำสั่ง คสช. 167 ฉบับ เริ่มเดินหน้ายกเลิก 36 ฉบับ ด้วยการออก พ.ร.บ.กลาง คาดกฤษฎีกา ใช้เวลายกร่าง 2 สัปดาห์ ก่อนให้ครม.เคาะส่งสภาฯ ขอหน่วยงานเร่งส่งความเห็นอีก 8 ฉบับ ถ้าอยากยกเลิกด้วย 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้รายงานความคืบหน้าการยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวาระเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รวบรวมประกาศ และคำสั่ง คสช. มีทั้งหมด 167 ฉบับ โดยมีแนวทางในการประกาศยกเลิก 5 แนวทาง คือ 1.ยกเลิกโดยการตรา พ.ร.บ.กลาง 71 ฉบับ 2.ยกเลิกโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบัน 37 ฉบับ 3.ยกเลิกโดยการตรา พระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ 4.ยกเลิกโดยออกกฎกระทรวง 2 ฉบับ และ 5.ยกเลิกโดยมติ ครม. 55 ฉบับ 

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมครม.วันนี้ ได้รับทราบแนวทาง การยกเลิกโดยการตรา พ.ร.บ.กลาง 71 ฉบับ โดยตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีหน่วยงานขอให้คงไว้ จำนวน 27 ฉบับ มีหน่วยงานขอให้ยกเลิก จำนวน 36 ฉบับ และยังไม่ได้รับความเห็นจากหน่วยงาน จำนวน 8 ฉบับ ทำให้ขณะนี้ สามารถเดินหน้ายกเลิก ประกาศ และคำสั่ง คสช. จำนวน 36 ฉบับ ส่วนอีก 8 ฉบับ ตนก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส่งความเห็นกลับมาโดยเร็ว ซึ่งถ้าไม่ส่งความเห็นกลับมาภายในกำหนด ก็จะถือว่า ให้คงไว้ของประกาศ และคำสั่ง คสช.เหมือนเดิม

“จากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเป็นผู้ยกร่าง พ.ร.บ.กลาง เพื่อยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช. จำนวน 36 ฉบับ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลายกร่างประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป โดยผมได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันในการส่งร่างกฎหมายนี้ ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาได้ทัน ก่อนปิดสมัยประชุมวันที่ 9 เมษายน นี้ ซึ่งจะทำให้การยกเลิกประกาศ และ คำสั่ง คสช. สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว 

แสดงความเห็น