“เศรษฐพงค์” จี้ “รัฐบาล” เร่งดัน พรบ.กิจการอวกาศ ให้มีองค์กร “Space agency” โดยเร็ว หวั่น ไทยเสียโอกาส เหตุหลายปท.สนใจร่วมมือด้านอวกาศกับไทย


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยพ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวในวาระหารือว่า ตนมีประเด็นหารือต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันผลักดัน พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ซึ่งเราต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เพราะ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะทำให้เรามีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เป็น Space agency ขึ้นมาดูและกิจการอวกาศโดยเฉพาะ จึงเป็นผลดีต่อการเตรียมพร้อมในการพัฒนาธุรกิจด้านอวกาศ ที่มีมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจหลายล้านเหรียญสหรัฐภายในไม่กี่ปีนี้  

สำหรับประเทศไทย มีหลายบริษัทด้านกิจการอวกาศทั้งจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ก็มีแนวโน้มอยากมาเปิดธุรกิจด้านนี้ที่ประเทศไทยด้วย แต่ที่ผ่านมาเราไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น Space agency ในเรื่องกิจการอวกาศอย่างจริงจัง โดยมีตัวอย่างหนึ่งที่เราอาจจะเสียโอกาสการพัฒนาด้านอวกาศได้ในอนาคต เนื่องจากมีหน่วยงานที่ชื่อว่า China National Space Administration (CNSA) เป็น Space Agent ของประเทศจีน ทำหน้าที่คล้าย NASA ของประเทศสหรัฐอเมริกา พยายามติดต่อประสานงานมาว่าทางประเทศไทยสนใจทำ MOU กับเขาหรือไม่ โดยมีการประสานงานมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ทุกครั้งที่ประสานงานเรื่องก็จะเงียบไป ไม่มีความคืบหน้า 

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทาง CNSA ได้มีการประสานเข้ามาอีก แต่ก็ไม่มีการตอบกลับ ที่ตนมาย้ำว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ เพราะทางจีนต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกับเขาได้หรือไม่ เพราะจีนอยากให้เราเข้าร่วมเนื่องจากเขาจะปล่อยยานอวกาศที่ชื่อ ฉางเอ๋อ 4 เพื่อลงบนดาวอังคารในปี 2563 ซึ่งจะถือเป็นประวัติศาสตร์ด้านอวกาศระหว่างไทยกับจีน แต่ด้วยการที่ไทยไม่มีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อย่างชัดเจน เมื่อมีการประสานเรื่องมายังไทย  เรื่องจึงถูกส่งต่อกันเป็นทอดๆ จากหน่วยงานหนึ่ง ไปอีกหน่วยงานหนึ่ง เพราะไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ จึงยังไม่เกิดการตัดสินใจ ซึ่งหากยังไม่รีบดำเนินการในทางใดทางหนึ่ง ไทยอาจเสียโอกาสในการพัฒนาด้านอวกาศในครั้งนี้ได้ เนื่องจากภาคใต้ของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์และระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการเป็นฐานยิงดาวเทียมขึ้นสู่ห้วงอวกาศ และยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic corridor (SEC) ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งหากมีความร่วมมือกับต่างประเทศก็จะทำให้การพัฒนาภาคใต้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ

“ผมเห็นว่าประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับกิจการด้านอวกาศอย่างจริงจัง จึงอยากฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยกันผลักดัน พ.ร.บ.กิจการอวกาศให้เกิดขึ้นได้จริงโดยเร็ว เพื่อปูทางให้เรามีองค์กรขึ้นมากำกับดูแลกิจการอวกาศโดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามผลักดัน พ.ร.บ.กิจการอวกาศมาแล้วครั้งหนึ่ง ในช่วงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดที่ผ่านมา แต่น่าเสียดายที่หมดอายุ สนช.ไปเสียก่อน ผมจึงอยากฝากไปยังรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันผลักดันอีกครั้ง  ต้องให้ความสำคัญกับนโยบายอวกาศของประเทศ ต้องทำให้เป็นเรื่องหลักการใหญ่ในการพัฒนาด้านอวกาศของประเทศ” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว 

แสดงความเห็น