“สมศักดิ์” เป็นประธานเผาทำลายกัญชาปนเปื้อน 10 ตัน ป.ป.ส.ขอนำของกลางสนับสนุนการแพทย์และการศึกษาวิจัย ย้ำยังเป็นยาเสพติดต้องทำตามกม.เท่านั้น

ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเผาทำลายกัญชาของกลางน้ำหนักรวมกว่า 10 ตัน โดยกัญชาจำนวนดังกล่าวเป็นของกลางที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอใช้ประโยชน์จากของกลางที่จับยึดได้ แต่เป็นส่วนที่ตรวจพิสูจน์แล้ว พบว่ามีสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก ยากำจัดศัตรูพืช และเชื้อราเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยได้

นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า ภายหลังรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายผ่อนปรนใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เป็นกลไกประสานรวบรวมขอใช้ประโยชน์กัญชาของกลาง เพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ ซึ่งตลอดปี 2562 ได้รวบรวมกัญชาของกลางกว่า 18 ตัน จาก 36 คดี และได้สนับสนุนกัญชาของกลางที่ผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วมากกว่า 2 ตันให้กับ 10 องค์กร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเพื่อผู้ป่วย สำหรับกัญชาของกลางที่เผาทำลายในครั้งนี้คือส่วนที่ตรวจพิสูจน์แล้ว พบว่ามีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักและยากำจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานความปลอดภัย ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเผาทำลายในครั้งนี้เป็นการเผาทำลายในระบบปิด จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายวิชัย  กล่าวอีกว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงประสานขอกัญชาของกลางเพื่อมาใช้ประโยชน์ สำหรับสนับสนุนให้กับองค์กรที่ความประสงค์จะนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัย ซึ่งขณะนี้ได้มีกัญชาของกลางที่ขอใช้ประโยชน์หลังจากการเผาทำลายครั้งนี้แล้วอีกประมาณ 10 ตัน ทั้งนี้กัญชายังเป็นยาเสพติด ดังนั้นบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถประสานสอบถามได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความเห็น