พิธา ซัด ส.ว. ตัวอันตรายกับนักเลือกตั้ง หนุนให้โละ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…. เสนอโดยประชาชน 1.35 แสนรายชื่อว่า ระบบวุฒิสภาประเทศไทย เป็นผลพวงจากการทำรัฐประหาร เพื่อมากำกับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง โดยส.ว.เป็นป้อมปราการของชนชั้นนำในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องถูกถอดรื้อออกไป เครือข่ายนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันตรายนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง  เพราะใช้อำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบ แตะต้องไม่ได้ ถึงเวลาต้องช่วยออกแบบการเมืองใหม่ ให้แบ่งแยกการตรวจสอบถ่วงดุล ยึดโยงกับประชาชน มิเช่นนั้นความขัดแย้งในสังคมจะคลี่คลายไม่ได้ ไม่สามารถปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยกัดกินสังคมไทยต่อไปได้ สภาวะเช่นนี้อันตรายต่อสังคมไทย ขอชวนสมาชิกโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ส่งสัญญาณถึงชนชั้นนำให้ตั้งสติ หยุดผลักดันให้คนเห็นต่างเป็นคนล้มล้างการปกครอง สังคมไทยสามารถรักษาสิ่งที่รักหวงแหนได้ โดยไม่ต้องทำลายสิทธิเสรีภาพประชาชน  

แสดงความเห็น