ถก ร่วมฝ่ายค้าน-รัฐบาล กำหนดแนวทางพิจารณากฎหมายในสภาฯ จ่อ เพิ่มวันประชุม

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการนัดประชุมหารือกับวิปฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านในวันนี้ ( 1 พ.ย. ) เพื่อหารือระเบียบวาระการประชุมที่เหลืออยู่จะดำเนินการ และเพิ่มวันประชุมอย่างไร เบื้องต้นจะเพิ่มการประชุมในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จากเดิมจะนัดประชุมสภาฯในวันพุธ และพฤหัสบดีของสัปดาห์

ทั้งนี้ ยังมีเรื่องที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องเพื่อทราบ ที่แต่ละหน่วยงานต่อรายงานความคืบหน้าตามที่กำหนดเอาไว้ จึงจะขอความร่วมมือสมาชิกอภิปรายให้กระชับ เพื่อให้ได้วันละประมาณ 5 เรื่อง

ส่วนสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา เบื้องต้นได้หารือกับประวุฒิสภาเรื่องการพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ และจะหารือเรื่องการบรรจุวาระร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับประชาชน ซึ่งได้สั่งให้บรรจุเข้าสู่วาระแล้ว เหลือเพียงกำหนดวัน

อย่างไรก็ตามสมัยประชุมสภาฯ ปัจจุบันเป็นสมัยที่ 6 จากทั้งหมด 8 สมัย ตามอายุสภาฯ 4 ปี ดังนั้นจะพยายามทำให้เรื่องในระเบียบวาระที่เรื่องสำคัญและเป็นผลงานของ ส.ส. ให้แล้วเสร็จ เช่นเดียวกับร่างที่ที่เป็นกฎหมาย พ.ร.บ. ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลก็จะพิจารณาให้หมด เพราะที่ผ่านมาร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลก็ไม่เคยค้างการพิจารณาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆที่ค้างจะค้างอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติ

นายชวน ยังบอกถึงกรณีองค์ประชุมที่หลายฝ่ายเกรงว่าจะมีปัญหาจากรณีพรรคพลังประชารัฐว่า เป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย แต่ตามระบบรัฐสภาที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก จึงเป็นภาระของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องให้สมาชิกมาประชุม ซึ่งที่ผ่านมามีบางครั้งที่องค์ประชุมครบ แต่สมาชิกไม่ต้องการประชุมต่อ จึงไม่กดแสดงตน เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ขอย้ำเตือนอะไร แต่เชื้อว่าในสมัยนี้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือองค์ประชุมน่าจะดีขึ้น

ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนหัวหน้าพรรคนั้น นายชวน บอกว่า ได้แสดงความยินดีกับนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้วแล้ว และให้เร่งส่งเรื่องกลับมายังสภาฯ เพื่อนำเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านต่อไป

แสดงความเห็น