“โกวิทย์” จี้ “วิษณุ” ทบทวนโอน “รพ.สต.” ให้ อบจ.

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ว่า ตนขอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ฐานะประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ทบทวนเรื่องดังกล่าว เพราะการถ่ายโอน รพ.สต.​ให้กับ อบจ. โดยไม่สำรวจความพร้อมอาจทำให้เกิดปัญหากับการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขได้ เนื่องจากตนทราบว่ามี อบจ.​บางแห่งไม่มีความพร้อมและไม่สามารถรับ รพ.สต. ที่มีอยู่ในจังหวัดได้ทั้งหมด  ดังนั้น การถ่ายโอน รพ.สต. ควรพิจารณาความพร้อม และหากพื้นที่ใดไม่พร้อมควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีความพร้อม

นายโกวิทย์ กล่าวด้วยว่า ตนทราบว่า รพ.สต. กว่า 4,000 – 5,000 แห่งให้กับ อบจ.แต่ไม่มีความพร้อมรับทั้งหมด ซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าวถือว่ามีผลตามกฎหมายและให้ดำเนินการทันที ทำให้ตนสงสัยว่า การจัดสรรงบประมาณให้ อบจ. จะมีความพร้อมหรือไม่ อย่างไรก็ดีตนขอตั้งคำถามด้วยว่าการโอน รพ.สต. ให้ อบจ.​ โดยไม่มีความพร้อม อาจเป็นแผนของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ที่ต้องการดึงอำนาจคืน หากองค์กรท้องถิ่นไม่มีความพร้อม

แสดงความเห็น