“สมศักดิ์” ถกแก้ปัญหาถ่ายโอน ขรก. รพ.สต. ไปยัง อบจ. เคาะ ให้โอนย้ายข้ามกรมปกติ 

“สมศักดิ์” นั่งหัวโต๊ะ คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ถกแก้ปัญหาถ่ายโอนข้าราชการ รพ.สต. ไปยัง อบจ. เคาะแนวทาง กลุ่มมีปัญหา 222 คน ให้โอนย้ายข้ามกรมปกติ แต่ให้สิทธิเหมือนบุคลากรถ่ายโอน ขอ สธ.แก้คำสั่งดึงตัวกลับ เป็นให้ไปช่วยราชการ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ก.ถ. โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุ แย้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ก.ถ. คณะกรรมการ ก.ก.ถ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล 

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ก.ถ. ได้มีการหารือถึงการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องการถ่ายโอนข้าราชการ ทำให้เกิดความขัดแย้ง จนมีชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทย มายื่นหนังสือถึงตน เพราะได้รับผลกระทบ จึงอยากให้รัฐบาล ช่วยสนับสนุนภารกิจการถ่ายโอนให้เรียบร้อย โดยจากที่ตน รับทราบปัญหา มั่นใจว่า จะหาข้อสรุป เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และทุกฝ่ายได้ 

“ที่ประชุม ก.ก.ถ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหา การถ่ายโอนข้าราชการจาก รพ.สต. ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ซึ่งขณะนี้ ยังมีปัญหาอยู่ประมาณ 222 คน โดยได้มีทางออกให้เป็นการโอนย้ายข้ามกรมตามปกติ ไม่ใช่เป็นการถ่ายโอน แต่เมื่อโอนไปยังท้องถิ่นแล้ว ให้ได้รับสิทธิเหมือนบุคลากรถ่ายโอน พร้อมให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้ด้วย ซึ่งจะทำให้ภารกิจสามารถเดินหน้าได้ต่อ ส่วนผู้ที่ถ่ายโอนจาก รพ.สต. และไปรายงานตัวที่ อบจ.แล้ว แต่ถูกกระทรวงสาธารณสุข เรียกตัวกลับนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ กระทรวงสาธารณสุข แก้คำสั่งเรียกตัว เป็นให้ไปช่วยราชการก่อน จะได้ไม่มีปัญหาในการทำงาน โดยผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแก้ปัญหา รวมถึงท่าน รมว.สาธารณสุขด้วย ที่มีความห่วงใยในเรื่องนี้ ดังนั้น ผมจึงได้มอบให้ที่ประชุม ก.ก.ถ. ก่อนเสนอพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนข้าราชการ ให้ตั้งวงหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงาน กพ. ก่อน เพื่อจะได้ความชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย ข้อระเบียบต่างๆ เพราะทุกท่านต้องทำให้ถูกกฎหมาย จะได้ไม่มีปัญหาตามมา” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

แสดงความเห็น