“โอบอุ้ม” ยกขบวนบุญขึ้นเหนือ ให้ทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาส กว่า 200 ชีวิต

“โอบอุ้ม” ยกขบวนบุญขึ้นเหนือ ให้ทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาส กว่า 200 ชีวิต พร้อมมอบปัจจัยเป็นทุนแก่วัดห้วยปลากั้งในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า

นางสาวจิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ หรือ โอบอุ้ม ประธานโครงการ “ให้ด้วยใจ รับด้วยไมตรี” ผู้บริหารบริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด และผู้บริหารบริษัท เหมณรัศมิ์ เฮอบาลแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า เดิมทีวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย เคยเป็นวัดที่ไร้ผู้คนเหลียวแล แต่วันนี้พลิกฟื้นพัฒนาจากหน้ามือเป็นหลังมือ กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่บำเพ็ญธรรมของนักแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศ และนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชมความงามของพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น กราบไหว้ขอพรพระแม่กวนอิมไม้จันทน์หอมแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้วัดยังได้มีโครงการอุปถัมภ์เยาวชนกำพร้าทั้งชายและหญิงมากว่า 10 ปีแล้ว ปัจจุบันมีเด็กชาย-หญิงกว่า 700 คนที่อาศัยอยู่ในวัด ซึ่งจะเป็นเด็กกำพร้า ยากไร้ ยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ โดยวัดมีระบบการบริหารเด็กกำพร้าในการอุปถัมภ์ คือ ที่อยู่ อาหารการกิน การศึกษา การรักษาพยาบาล คือประหนึ่งคนในครอบครัวที่ต้องดูแลกันทุกเรื่อง ใส่ใจทุกรายละเอียด โดยมีกฎ ระเบียบของการอยู่ร่วมกัน ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเอง ผู้อื่น 

นางสาวจิรัฏฐ์ณิชชา กล่าวว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “โอบอุ้ม” และทีมงานโครงการให้ด้วยใจ รับด้วยไมตรี ยกขบวนบุญขึ้นมาถึงวัดห้วยปลากั้ง ที่มีเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งทางโครงการเล็งเห็นว่า เด็กๆจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต วันนี้จึงได้นำทุนทรัพย์มามอบเด็กๆกว่า 200 คน ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่น้องๆ ที่จะตั้งใจเล่าเรียนต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสังคม อีกทั้งยังมอบเงินสดอีก 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็กๆต่อไป

“โอบอุ้มดีใจมากๆ ที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาช่วยเหลือเด็กๆที่วัดห้วยปลากั้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้โอบอุ้มและทีมงานโครงการให้ด้วยใจ รับด้วยไมตรี ได้นำทุนทรัพย์ส่วนหนึ่ง มาแจกให้น้องๆด้อยโอกาสที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดห้วยปลากั้ง กว่า 200 คน และได้มอบเงินอีกจำนวน 50,000 บาท เอาไว้ช่วยเหลือและดูแลเด็กกำพร้าที่นี่ โอบอุ้มมองว่าการที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆในวันนี้ พวกเขาอาจกลับมาเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้อื่นต่อไป เพื่อการให้ได้ขยายต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดค่ะ” นางสาวจิรัฏฐ์ณิชชา กล่าว

แสดงความเห็น