“โอบอุ้ม” มอบโรงช้าง “โอบอุ้มไอยราคชาชาติ” วัดสมานรัตนาราม

นางสาวจิรัฏฐ์ณิชชา กิติยาณัณท์ หรือ โอบอุ้ม ประธานโครงการ “ให้ด้วยใจ รับด้วยไมตรี” ผู้บริหาร บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เหมณรัศมิ์ เฮอบาลแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ตนรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นต้นบุญในการสร้างโรงช้างโอบอุ้มไอยราคชาชาติ ณ วัดสมานรัตนารามแห่งนี้ โดยในงานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรปราการ  (ปารมี สุรยุทธโธ) เจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้ว เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับช้างนั้น เปรียบเสมือนสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน การที่ตนได้รับให้เป็นเจ้าภาพจัดสร้างโรงช้างโอบอุ้มไอยราคชาชาติแห่งนี้ ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดที่ได้ให้ความร่มเย็นเป็นสุขและถาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์แก่ช้าง ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจ จนทำให้โรงช้างโอบอุ้มไอยราคชาชาติเสร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ช้างทุกๆเชือก ได้มีที่อยู่ที่อาศัยและเป็นถิ่นพำนักรักษาตัว ณ วัดสมานรัตนารามแห่งนี้ 

เดิมทีวัดสมานรัตนาราม ก็เป็นวัดที่ประชาชนมากราบไหว้หลวงพ่อโต พระพิฆเนศ และมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่ในช่วงโควิด-19 ประกอบกับช่วงเศรษฐกิจซบเซานั้น นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่วัดบางตาลง ทำให้อาหารช้างไม่เพียงพอ ที่ผ่านมาตนได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือช้างวัดสมานรัตนารามหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ในการดูแลช้าง ค่ายา ค่าอาหาร ซึ่งก่อนหน้านี้ช้างมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก ส่วนใหญ่ช้างที่มีอยู่ที่วัดจะเป็นช้างที่ตกงาน  ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และไม่มีแหล่งอาหารทั้งช้างและควาญช้าง  ปัจจุบันมีช้างอาศัยอยู่ที่วัดสมานรัตนารามทั้งหมด 17 เชือก เป็นช้างพลาย 5 เชือก ช้างสีดอ 1 เชือก และช้างพัง 11 เชือก สำหรับการสร้างโรงช้าง “โอบอุ้มไอยราคชาชาติ” นั้น เพื่อให้ช้างทั้ง 17 เชือกได้มีที่อยู่อาศัย และถูกสุขลักษณะ โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม สำหรับพื้นที่ในการสร้างโรงช้าง

แสดงความเห็น