ส.ว. ชี้ รัฐบาลต้องเตรียมวัคซีนโควิด ถึง 4 เข็มฉีดคนไทยภายในปี 67

ส.ว. ชี้ รัฐบาลต้องเตรียมวัคซีนโควิด ถึง 4 เข็มฉีดคนไทยภายในปี 67 แนะให้เร่งนำเข้า-หนุนงานวิจัย ดึงงบลับ สธ. เพื่อทำสงครามกับโควิด

นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา ส.ว. อภิปรายต่อที่ประชุมวุฒิสภา วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ว่า 1.รัฐบาลต้องเตรียมวัคซีน เข็มที่ 4 ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 58 ล้านคน ในปี 2565 โดยรัฐบาลต้องเตรียมวัคซีนอย่างน้อย 232 ล้านโดส ปัจจุบันรัฐบาลมีสัญญาซื้อวัคซีน 130 ล้านโดส ยังขาดอีก 102ล้านโดส ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งทำสัญญานำเข้าและประกาศความพร้อมฉีดวัคซีนในปี 2565 ตนไม่ใช่หมอ หรือนักวิทยาศาสตร์ แต่ชำนาญบริหารความเสี่ยง ต้องเตรียมเข็ม 4 ไว้เพราะโควิด-19 จะอยู่ไปอีกนาน โดยต้องเตรียมวัคซีน ปี 2566 จำนวน 1 เข็ม และ ปี 2567 อีก 1 เข็ม   2.รัฐบาลต้องเตรียมพัฒนาวัคซีนในประเทศ โดยสนับสนุนบริษัทเอกชน และสถาบันที่ทำวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อลดภาระนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ  และ 3. ต้องพัฒนาวัคซีนทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย

นายกูรดิสถ์ อภิปรายด้วยว่า รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเพื่อเตรียมการ ประมาณ 7.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นเพื่อใช้ในระยะสั้น จำนวน 3.3 หมื่นล้าน ระยะปานกลาง คือ ปี2566 และปี 2567 จำนวน  3.7 หมื่นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนวิจัย เพิ่มศักยภาพ รวม 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลไม่ต้องของบเพิ่มหรือขอวงเงินกู้ แต่ควรให้กระทรวงสาธารณสุขนำเงินนอกงบประมาณ ที่มีกว่า  2 แสนล้าบาท แต่พบการใช้เงินปีละ 200 ล้านบาท ออกมาใช้เพื่อแบ่งเบาภาระเงินกู้และป้องกันระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน ดังนั้นภาวะสงครามกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นแนวหน้านำกระสุนทางการคลังออกมาใช้

“การใช้เงิน 7.5 หมื่นล้านบาท เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งความเสียหายในระบบเศรษฐกิจที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า จากการล็อกดาวน์ทำให้รายได้หายไป หรือหลุมรายได้ 2.6 ล้านล้านบาท ดังนั้นเงินลงทุนคิดเป็น 2.9% จากหลุมรายได้ ดังนั้นการลงทุนดังกล่าวถือว่าคุ้มครองความเสี่ยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อวางแผนสำหรับอนาคต” นายกูรดิสถ์ กล่าว

นายกูรดิสถ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเชื่อว่าการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศนั้นสามารถทำได้ หากเร่งฉีดวัคซีนได้ 5 -6 แสนโดสต่อวัน อย่างไรก็ดีข้อเสนอของตนนั้นคือวิธีที่ไม่ต้องกลับมาปิดประเทศอีก ดังนั้นรัฐบาลต้องแสดงภาพที่ชัดเจนว่าประชาชนมีภูมิคุ้มกันเต็มที่ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้นักธุรกิจรายใหญ่ รายเล็กและนักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจ ขณะเดียวกันภาคครัวเรือนมั่นใจและมีแผนใช้เงินออมด้วยความมั่นใจ จะช่วยให้การใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวจะได้วางแผนกลับมาท่องเที่ยว เกิดรายได้จากการบริการการท่องเที่ยวที่ช่วยเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และงบประมาณปี 2565 มีเสถียรภาพ

แสดงความเห็น