“เศรษฐพงค์”ชม“พุทธิพงษ์”ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพต้านข่าวปลอม จี้ กสทช. เร่งจัดหา จนท.กำกับดูแลกันเองของสื่อ หวังลดโต้แย้ง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้หารือโดยเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่งจัดหาเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน หลังออกคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27(18) ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเอง โดยไม่ถูกภาครัฐบังคับ ซึ่งเป็นแนวโน้มของโลก และขอเรียกร้องให้เร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชาติ และไม่เกิดการโต้แย้งในสื่อมวลชน

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวด้วยว่า ขอเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้เดต้าอนาไลติก เอไอ และบัญชีอีเลิร์นนิ่ง ในการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล นอกจากนี้ ขอชื่นชมในความเป็นผู้นำและตั้งใจของนายพุทธิพงษ์  ที่ผลักดันให้มี 5 จีเกิดขึ้นด้วย เพราะเทคโนโยโลยีดังกล่าวจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะมีความสามัคคี และไม่แตกแยกเพราะข่าวปลอมอีกต่อไป

แสดงความเห็น