“สมศักดิ์” เผย มีเรื่องด่วนต้องผลักดันก่อนกฎหมายแชร์ลูกโซ่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ การจัดตั้งกองทุนเยียวยาแชร์ลูกโซ่สุดท้ายจะทำได้หรือไม่ ว่า เรื่องแชร์ลูกโซ่มีประวัติตั้งแต่ปี 2560 นายกฯ ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่โดยให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันแก้ปัญหา ทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเรื่องกองทุนเยียวยาเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่เกี่ยวกับกฎหมาย การจะบรรจุอะไรไว้บ้างตามที่มีการทำประชาพิจารณ์ที่ทำมา ตนคิดว่าใช้ได้ไม่ทั้งหมด เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ระบุถึงการทำประชาพิจารณ์และยังมีกฎหมายลูกขึ้นมาเกี่ยวกับการร่าง การเสนอกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับวันที่ 27 พ.ย. 60 ดังนั้นกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมที่จะเสนอเข้าไปใหม่ 4 ฉบับ ถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนกว่า เช่น เรื่องยาเสพติด การอุ้มฆ่าทรมาน ส่วนเรื่องการทำประชาพิจารณ์เรื่องกองทุนเป็นเรื่องพื้นๆ ยังไม่ไปถึงการเริ่มต้นทำกฎหมายของรัฐบาลนี้เลย

แสดงความเห็น