ภท. หนุน พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะ ในงบฯ ปี 65 ไม่มีเรื่องฟื้นฟู เยียวยา เสนอ ตั้ง กมธ. ติดตามการใช้เงิน

นายภราดร ปริศนานันทกุล พร้อมด้วย สส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง พรรคมีมติเห็นด้วยกับ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพราะ เห็นว่า เงินก้อนนี้ มีความจำเป็นมาก สำหรับการรับมือกับสถานการณ์ โควิด19 ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่มีโครงการที่นำไปสู่การเยียวยา ฟื้นฟู หรือแม้แต่ งบจัดซื้อวัคซีน ก็ไม่บรรจุไว้ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ แต่ ใน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านนี้ มี เงินในส่วนนี้อยู่ 

อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทย จะติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ก่อนนี้ โดยจะเสนอญัตติด่วน ให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาตั้ง กรรมาธิการติดตามการใช้เงินกู้ ซึ่งจะต้องเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่ ของกรรมาธิการให้มีความชัดเจน และเข้มข้นขึ้น เชื่อว่า กรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบมีความจำเป็น

แสดงความเห็น