ศูนย์อาสารามฯ ยื่น สตง. ตรวจสอบการจัดซื้อ-กระจายวัคซีนของรัฐบาล

ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นายพานสุวรรณ​ ณ​ แก้ว​ แกนนำกลุ่มศูนย์​อาสารามคำแหง​ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดซื้อ และการกระจายวัคซีน โดยนายพานสุวรรณ กล่าวว่า จากมาตรการภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการปรับตัวของประชาชนในวิกฤตโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ และทั้งหมดส่งผลกระทบต่อดำรงชีพของประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสถานการณ์วิกฤตที่หนักน่วง ยังเป็นเรื่องที่ประเมินได้ยากมากว่าจะส่งผลกระทบกับประชาชนอีกนานเท่าไหร่ จะจบเมื่อไร และจบอย่างไร เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนแม้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐจะใช้ความพยายามในการเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อลดการติดเชื้อและลดความรุ่นแรงที่จะเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถผลิตและกระจายวัคซีนไปอย่างทั่วถึงได้เมื่อไหร่ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19(ศบค).ได้คาดกันไว้อย่างไรก็ตาม แม้วัคซีนจะเป็นความหวังเดียวในขณะนี้ แต่หากภาครัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้องชอบธรรม ภายใต้ความเดือดร้อนของประชาชนในวิกฤตโควิด19 ซึ่งเป็นชะตากรรมร่วมกันของประชาชนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มีคนตายรายวัน มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ วันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงสร้างความเสียหายจนเป็นวิกฤตชาติ นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเป็นคำถามทางสังคมอยู่ในขณะนี้

นายพานสุวรรณ กล่าวว่า ศูนย์อาสารามคำแหงเห็นว่า สตง.เป็นองค์ที่ยังคงเป็นความหวังต่อบ้านเมืองในการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินรวมถึงวิธีการในการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้มีคำถามจากสังคมและเกิดความสับสนอย่างมากมายในกรณีของวัคซีน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการกระจายวัคซีนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ศูนย์อาสารามคำแหง จึงขอให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้สั่งการให้ สตง.ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เข้าตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนตั้งแต่กระบวนการ วิธีการ จำนวน ราคา และมาตรการการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงตรวจสอบการกระจายวัคซีนในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนอย่างเสมอภาคเป็นป้องกันการใช้ระบบเส้นสาย ระบบการเมืองเข้าฉวยโอกาสในสถานการณ์วิกฤตนี้ และขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนำผลการตรวจสอบเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบ

แสดงความเห็น