อนันต์ ขอประเมินสถานการณ์โควิด ปรับแผนคุมเข้มระบาดในพื้นที่ ห่วงรัฐสภาเป็นคลัสเตอร์

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่าจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรง กมธ. ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและหากในสัปดาห์หน้าตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลดระดับจากหลัก 2,000 คน หรือสถานการณ์ไม่เบาลง ต้องคุยกับสำนักการแพทย์ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ ให้ประเมินรายละเอียด รวมถึงกำหนดแนวทางการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงเปิดสมัย เดือนพฤษภาคม นี้ ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด เช่น ขอพรรคการเมือง งดส่ง ส.ส.ที่อายุ เกิน 60 ปี หรือ 65 ปี เข้าร่วมประชุม แต่ต้องตรวจสอบองค์ประชุมก่อนว่าเพียงพอที่จะเปิดประชุมหรือไม่ หรือ ปรับมาตรการอื่นเพิ่มเติม หรือ กรณีที่ไม่สามารถเปิดประชุมสภาฯ ได้ สามารถเลื่อนออกไป 1-2 เดือนได้หรือไม่ เป็นต้น

“ตอนนี้ทราบว่าข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ หลายคนเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ในวันนี้ (26 เมษายน)  ซึ่งข้าราชการระดับสูง ทำงานกับคนกลายกลุ่มและเจ้าหน้าที่หลายคน ดังนั้นหากติดเชื้อและเชื้อแพร่จะกลายเป็นคลัสเตอร์ที่น่ากลัว อีกทั้ง ส.ส.มาจากหลายพื้นที่ หากนำเชื้อเข้ามาติด หรือ ได้รับเชื้อจากในรัฐสภาไปแพร่ยังพื้นที่อีก อาจทำให้การบริหารจัดการยากมากขึ้น รวมถึงกลายเป็นวิกฤตขึ้นได้” นายอนันต์ กล่าว

ประธานกมธ.กิจการสภาฯ กล่าวด้วยว่า ส่วนมาตรการสาธารณสุขที่ปฏิบัติก่อนหน้านี้ เช่น เว้นระยะห่าง , ปรับเปลี่ยนภาชนะใส่อาหาร ตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ รวมถึงขอความร่วมมือลดการนำผู้ติดตาม หรือผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ไม่เกี่ยวข้องจากภายนอกเข้ารัฐสภานั้่น ส่วนตัวมองว่าต้องเข้มงวดมากกว่าเดิม อีกทั้งต้องยึดความปลอดภัยสูงสุด ทุกคนต้องมีวินัยที่เข้มงวด

แสดงความเห็น